Co děláme v diverzitě

Diverzita, flexibilita a inkluze jsou klíčovými hodnotami ve strategiích úspěšných firem. Promítají se do externí i interní komunikace, interních procesů, obchodu a financí. Prakticky se dotýkají všech skupin zaměstnanců.

BPS – Byznys pro společnost jako výhradní koordinátor evropské Charty diverzity pro ČR spolupracuje s více než 100 zaměstnavateli napříč segmenty a lokalitami, kteří se již stali signatáři Charty diverzity.


Inspirujeme, motivujeme, radíme a pomáháme, provázíme naše partnery na cestě k zavedení těchto myšlenek. Přidejte se k nám, aby lidé i v práci mohli být sami sebou.

Charta diverzity 

Řekli
o nás

Signatáři charty diverzity

K Chartě diverzity v Česku přistoupily firmy a organizace působící v nejrůznějších oborech. Společně s nimi rozvíjíme všeobecně tolerantní pracovní prostředí.

O nás

O nás

Jsme BPS – Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice. Jsme partnerem CSR Europe a koordinátorem evropských programů. Pomáháme firmám nastavovat, měřit a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR. Našimi členy jsou desítky nejvýznamnějších společností, spolupracujeme s klíčovými svazy a institucemi ČR, EU i členských států EU.