Zpět na Signatáře

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank na českém trhu působí od roku 1993 a je součástí Raiffeisen International Bank-Holding AG. Podle celkových aktiv jsme pátou největší tuzemskou bankou pevně etablovanou na domácím trhu. Naší vizí je být nejrychleji rostoucí bankou na trhu a první seriózní alternativou pro náročné klienty tradičních bank. Vedle obchodních aktivit se banka angažuje rovněž v řadě veřejně prospěšných aktivit zahrnujících vzdělávání, charitativní i kulturní projekty. Společenská odpovědnost je součástí našich firemních hodnot, kultury i strategie a stojí na historických základech samotné značky Raiffeisen. Banka sleduje dopady svého působení zejména v oblasti ekonomické, sociální a v oblasti životního prostředí.

Naší misí je: Chceme být bankou, která podporuje diverzitu, protože si cení a respektuje různorodost názorů a věří, že tato různorodost přispívá k férovosti, kreativitě a inovacím. Podporujeme rovné pracovní příležitosti a umožňujeme našim lidem růst bez ohledu na věk, pohlaví, názory a životní situaci.

V bance se zaměřujeme se na 4 hlavní témata:

  • podpora zaměstnanců v různých životních situacích

  • psychologické bezpečí

  • ženy v managementu

  • work-life balance

Zvláštní péči věnujeme tématu návratu kolegyň a kolegů z mateřské a rodičovské dovolené.

Spojení s Byznysem pro společnost vnímáme jako příležitost pracovat s partnerem, který nám poskytne užitečné know-how a zprostředkuje cenné zkušenosti jiných společností na českém trhu v oblasti diverzity.

www.rb.cz