Evropská charta diverzity

Evropská Charta diverzity je projektem Evropské komise, jehož cílem je podpora a zavádění diverzity, flexibility a inkluze na pracovní trh v zemích EU. Cílem je ve spolupráci se zaměstnavateli, veřejnými institucemi, školami apod. podporovat a zavádět diverzitu, flexibilitu a inkluzi jako klíčové hodnoty na pracovních trzích jednotlivých členských zemí. Důležité je ale také jejich vzájemné propojení – inspirace a sdílení know-how, zkušeností a příkladů z dobré praxe.


Společně měníme klima ve společnosti v klíčových hodnotách.

Více

Charta diverzity v Česku

Jako národní a jediný partner Evropské komise koordinuje podpis a naplňování Charty diverzity v České republice nezisková organizace BPS Byznys pro společnost.

Sdružujeme přední firmy působící v Česku a zajímající se o společenskou odpovědnost a udržitelné podnikání. Naše partnery provázíme na cestě za těmito cíli. Vytváříme prostor pro spolupráci firem napříč obory, a to i se svazy, institucemi veřejné správy, Evropské unie a Charty diverzity na evropské úrovni. Svým expertním vedením a pomocí profesionálních nástrojů pomáháme signatářům Charty diverzity dosahovat vysoké úrovně implementace diverzity do svých strategií a tím posouváme tyto firmy na další úroveň v dosahování odpovědných a udržitelných cílů.

Znění Charty diverzity
Charta diverzity v Česku

Říkají naši signatáři

Signatáři charty diverzity

K Chartě diverzity v Česku přistoupily firmy a organizace působící v nejrůznějších oborech. Společně s nimi rozvíjíme všeobecně tolerantní pracovní prostředí.

Staňte se signatářem
Charty diverzity

Podpisem Charty diverzity signatář nejen deklaruje uznání principů diverzity, ale zavazuje se tyto principy na pracovišti rozvíjet. K tomu jako podpora slouží programy a aktivity organizované BPS – Byznys pro společnost, národním koordinátorem Charty diverzity. Protože úsilí vynakládané na rozvoj diverzity vnímáme jako soustavnou a nikdy nekončící práci, je stanoveno minimální 3leté období pro přistupující signatáře.