Zpět na Signatáře

Moneta Money Bank

Moneta Money Bank

Klára Escobar
ředitelka HR

V Monetě chceme jít příkladem v překonávání předsudků v té neobecnější rovině, která se diverzity může týkat. Od dob svého vzniku razíme heslo, že nelze diskriminovat ženy jen proto, že jsou ženy, segregovat osoby s postižením nebo stigmatizovat jedince kvůli sexuální orientaci nebo náboženství.

Diverzita a individualita přispívá k naší firemní kultuře, k našemu inovativnímu prostředí, pro které jsme na bankovním trhu velice dobře známi a k celkovému růstu naší společnosti. I proto má u nás své místo MON FAIR, poradní orgán představenstva Monety, který dohlíží nejenom na shodné odměňování mužů a žen na stejných pozicích ale také na diverzitu mezi zaměstnanci, a to nejenom z pohledu zdravotního hendikepu ale například také věku.  A i z tohoto důvodu jsme Zlatým signatářem Charty diverzity a jsme na to velmi pyšní.

MONETA je přední nezávislou a jedinou ryze českou bankou, obchodovanou na burze. Má silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru, svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Mimo to poskytuje i další produkty jakými jsou pojištění nebo investiční fondy. Banka je dlouhodobým lídrem v oblasti digitalizace bankovnictví, její aplikace Smart Banka byla již třetím rokem za sebou vyhlášená za nejlepší aplikaci mobilního bankovnictví na tuzemském trhu. Uznávaným lídrem je i v oblasti environmentální zodpovědnosti, vlastní druhou největší firemní flotilu elektromobilů v zemi, je partnerem České zemědělské univerzity a jejího environmentálně-technologického projektu Chytrá krajina 2030+. V oblasti diverzity a inkluze má banka zřízen poradní orgán představenstva, komisi MON FAIR, která dohlíží na rovnoprávnost mužů a žen ve finančním ohodnocování, podporuje návraty z rodičovských dovolených a stejné pracovně-právní podmínky pro heterosexuální a homosexuální zaměstnance. Jako jediná firma z České republiky byla za tyto svoje aktivity již podruhé za sebou zařazena do prestižního Indexu genderové rovnosti mezinárodní agentury Bloomberg.

https://www.moneta.cz/