Co je diverzita?

Diverzita neboli rozmanitost či různorodost znamená respekt k jedinečnosti každého z nás. Všichni disponujeme unikátními dovednostmi a schopnostmi bez ohledu na věk, pohlaví, rodinu či zdravotní situaci nebo místo, ve kterém žijeme.

Diverzita pomáhá tyto unikátní dary objevovat a jejich sdílení je obrovským přínosem pro náš život a naši práci. Tato rozmanitost totiž přináší větší pestrost názorů, různé styly práce a řízení, znalost mnoha jazyků, kultur a samozřejmě různé a jedinečné pohledy na dané problémy.

Více o diverzitě

Proč diverzita?

Dát příležitost různorodým lidem je nejen správné, ale v podnikatelské oblasti i výhodné. Diverzifikované týmy jsou flexibilnější a připravené se lépe adaptovat na proměnlivé podmínky v byznysu. Jsou kreativní, přináší inovace, zvyšují výkonnost a tím i finanční výsledky. Otevírají dveře novým možnostem i zákazníkům.

Chci vědět více
%
evropských firem uvádí, že diverzita má pozitivní vliv na jejich byznys
%
Evropanů chce, aby firmy podporovaly diverzitu na pracovišti
%
evropských firem zavádí diverzitu kvůli zlepšení firemní kultury a řízení lidí

Říkají naši signatáři