Proč diverzita

Princip diverzity je nesmírně důležitý už proto, že podporuje zapojení všech členů společnosti a uznává hodnotu každého člověka. V užším smyslu je pak diverzita v týmu užitečná právě proto, že umožňuje vytváření nových přístupů díky rozmanitým životním zkušenostem jednotlivých členů týmu. Pracovní prostředí ve firmě či instituci, které podporuje myšlenku diverzity, je založené na vzájemném respektu a respektu k odlišnostem. Firmy se spektrem lidí z různých prostředí lišícími se zkušenostmi nabízejí svým zaměstnancům bohatší pracovní život a jsou také úspěšnější. Tito lidé totiž mohou firmu obohatit o svůj jedinečný úhel pohledu na věc, o zkušenosti, názory, kreativní nápady či sociální kontakty.