Co získáte, když se stanete signatářem Charty diverzity

Signatáři

Signatáři

 • přístup na odborné  konference či workshopy a další z mnoha pravidelných i jednorázových akcí, které pořádáme

 • možnost networkingu s lídry v diverzitě, sdílení best practice, zprostředkování dialogu s institucemi veřejné správy

 • přímý přístup k projektům a iniciativám v diverzitě

 • představení a propagace nových signatářů při slavnostním ceremoniálu přistoupení k Chartě diverzity

 • zveřejnění v seznamu signatářů Charty diverzity

 • vstupní měření managementu diverzity ve vaší organizaci prostřednictvím analytického nástroje DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessment) (povinné)

 • přístup k benchmarku – indexu diverzity – sestaveným na základě výsledků měření DISA u ostatních zaměstnavatelů

 • zvýhodněné sazby veškerých konzultačních a poradenských služeb BPS a na zpracování strategie diverzity

 • zprostředkování dialogu s orgány veřejné správy

 • přístup k odborným materiálům a kompletním výsledkům výzkumů a studií realizovaných BPS v agendě diverzity

 • pravidelný zpravodaj s informacemi o diverzitě, CSR a udržitelnosti

 • možnost partnerství vybraných akcí/eventů/projektů

 • sleva 10 % na program firemního dobrovolnictví


Zlatí signatáři

Zlatí
signatáři

Jako zlatý signatář získáte navíc:

 • strategické partnerství Charty diverzity a programových streamů

 • aktivní účast a prezentace na jedné mezinárodní akci (workshop, networking, virtuálně či napřímo) v rámci evropské Charty diverzity 

 • zvýšená vizibilita v rámci aktivit mezinárodní spolupráce evropské Charty diverzity a prezentace vlastních inovativních přístupů a úspěchů v diverzitě v sekci zlatých signatářů na webu www.diverzita.cz (články, videa, podcasty) a na sociálních sítích BPS

 • možnost aktivně vystupovat na akcích Charty diverzity a prezentovat se jako lídr v diverzitě

 • možnost zorganizovat akci na míru (dle aktuálních témat, které daná společnost v oblasti diverzity řeší) – příprava obsahu, zajištění hostů, realizace akce, zajištění moderace, zajištění PR

Řekli
o nás