Zpět na Signatáře

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific

Diverzita a inkluze je pro nás klíčové téma, protože tvoří jeden ze základních pilířů naší firemní kultury a je hnacím motorem inovací. Ve firmě podporujeme otevřenou komunikaci, názorovou různorodost a rovné příležitosti. Transparentní komunikace a otevřená kultura je jedním z důležitých aspektů udržitelnosti byznysu. Se zaměstnanci otevřeně hovoříme na téma inkluze a snažíme se vzdělávat naše manažerky a manažery, aby mohli být nápomocni našim zaměstnancům a společně zvládat náročné životní a pracovní situace.

Jedním z klíčových projektů v naší firmě je StayIN pro rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Prostřednictvím něho nabízíme spolupráci v podobě zkrácených nebo krátkodobých úvazků, podporuje pravidelný networking, aby rodič na MD/RD neztratil kontakt nejen se svým zaměstnavatelem, ale i kolektivem, měl možnost se stále vzdělávat, být součástí firmy a její kultury.

Dalším interním projektem je BeIN, který studentkám a studentům vysokých škol umožňuje slazení studia s reálnou, finančně ohodnocenou pracovní zkušeností v hi-tech prostředí. Studentkám a studentům nabízíme práci na skutečných projektech, rozvoj znalostí, mentoring a také přátelskou atmosféru. Ačkoliv to nebylo primárním cílem, projekt BeIN se stal klíčovým prostředkem pro diverzitu v naší firmě, protože jeho velkou část tvoří právě dívky a ženy, které u nás zůstávají na hlavní pracovní poměr. Ruku v ruce k projektu BeIN nám k diverzitě napomáhá i interní platforma University board. Ta zastřešuje spolupráci s jednotlivými vysokými školami a jejich kariérními centry. Snažíme se mluvit nejen se studenty, ale i se zástupci univerzit a naslouchat jejich požadavkům nebo hluchým místům. Věříme, že společnými silami se můžeme posunout o krok vpřed k podpoře genderové diverzity u technických a vědeckých oborů. 

V rámci našich CSR aktivit vzdělávat a popularizovat vědu i u dětí ze základních a středních škol. To nejen přímo ve školách nebo prostřednictvím exkurzí u nás ve firmě, ale i ve spolupráci s mnoha partnery. Dlouhodobě spolupracujeme s VIDA! science centrem a Technickým muzeem v Brně. Tyto instituce kreativním způsobem popularizují vědu a vzdělávají budoucí generaci vědců a vědkyň. Investovat čas do dětí a studentů se nám dlouhodobě vyplácí a vážíme si partnerů, kteří zastávají stejné hodnoty. Jsme také hlavním partnerem mobilního FabLab Experience, který jezdí po České republice a jeho cílem je vzbudit zájem o techniku u žáků základních a středních škol. STEM aktivity jsou alfou a omegou pro podporu diverzity, protože právě u mladších generací můžeme mít vliv na podporu přirozené zvídavosti u dětí, která může mít vliv na výběr studia technických oborů.

Pro firmu Thermo Fisher Scientific je důležitým pilířem vytvářet prostředí, ve kterém se naši zaměstnanci budou cítit respektováni. Principy evropské Charty diverzity jsou v souladu s naší firemní kulturou, a to byl důvod se pod ni podepsat.

O Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem produktů pro vědu s více než 70 000 zaměstnanci v 50 zemích světa. Společnost pomáhá svým zákazníkům urychlovat výzkum a jeho aplikaci do denního života firem a lidí  v široké oblasti vědeckých disciplín. Firma celosvětově vyvíjí a dodává široké spektrum produktů pro vědu – od laboratorního skla, přes analytické přístroje, výkonné mikrotomografy až po elektronové mikroskopy.

Právě na špičkové elektronové mikroskopy a spektrometry se specializuje brněnské technologické centrum, které je největší centrem elektronových mikroskopů na světě. Brněnská pobočka zaměstnává přes 1 300 odborníků a pravidelně obhajuje titul nejžádanějšího zaměstnavatele regionu.

Více na webových stránkách Thermo Fisher Scientific

Co nám přináší spolupráce s BPS – Byznys pro společnost

Mgr. Renáta Millerová
HR Director CZ, SK, HR, SRB, PL

Naše partnerství s Byznysem pro společnost má pro nás velkou obsahovou hodnotu. Uvědomujeme si, že neexistuje jedna cesta k podpoře diverzity a inkluze. Proto spolupracujeme s partnery, vzdělávacími institucemi, podporujeme různé skupiny osob, ale také se vzděláváme a sledujeme trendy. Jsme si vědomi toho, že energie, kterou do této podpory vkládáme, se nám bude dlouhodobě vracet.

Pravidelně se účastníme konferencí a kulatých stolů pořádaných BPS. Díky kontaktům BPS jsme měli možnost se zapojit například do podpory matek samoživitelek. Kromě cenného networkingu a přístupu k informacím v oblasti CSR a diverzity si vzájemné spolupráce vážíme především z důvodu stejného DNA a smýšlení. Možnost otevřeně sdílet svůj názor a podporovat sdílené hodnoty nám dává smysl. Vážíme si toho, že se můžeme opřít o stabilního partnera jako je Byznys pro společnost, který nám pomáhá posouvat se stále vpřed a přináší nám nevyčerpatelnou dávku inspirace.