Evropská Charta diverzity

Evropská Charta diverzity

V evropské Chartě diverzity se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí. Evropská Charta diverzity oficiálně odstartovala v Česku v listopadu 2014. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou MPSV a Úřadu vlády. Podpis a naplňování Charty diverzity v České republice jako národní partner koordinuje nezisková organizace BPS – Byznys pro společnost.

Evropská Charta diverzity je iniciativa zaměstnavatelů zaměřená na diverzitu v podnicích a institucích. Tato iniciativa chce posunout uznání, ocenění a integraci diverzity do organizační struktury na novou úroveň. Organizace mají vytvořit pracovní prostředí, které bude prosté předsudků. Všem zaměstnancům se má dostat ocenění – nezávisle na jejich věku, pohlaví, barvě pleti, genderové identitě, národnosti, etnického původu, vyznání nebo světovém názoru, zdravotním postižení a sexuální orientaci. V Evropě podepsalo tuto Chartu již téměř 14 400 zaměstnavatelů, což reprezentuje přes 17 milionů zaměstnanců.


O Chartě diverzity v Česku na webu Evropské komise

Helena Dalli
Evropská komisařka pro rovnost

Evropská unie čerpá svou sílu a jednotu z rozmanitosti – musíme se i nadále snažit vytvářet rozmanitější, inkluzivnější a rovnocennější pracoviště a společnost.

Platforma EU pro charty diverzity

Charta diverzity je dokument dobrovolně podepsaný společností nebo veřejnou institucí. Nastiňuje opatření, která přijme na podporu diverzity a rovných příležitostí na pracovišti, bez ohledu na rasu nebo etnický původ, sexuální orientaci, pohlaví, věk, zdravotní postižení a náboženství.

Od roku 2004 bylo v Evropě založeno 26 chart diverzity, které poskytují podporu a propagují osvědčené postupy v řízení diverzity tisícům předních nadnárodních společností, malých a středních podniků a ve veřejné správě. Jsou založeny na principu, že řízení diverzity na pracovišti přináší velké výhody, pokud jde o nábor a udržení zaměstnanců, kreativitu, řešení problémů a zapojení zákazníků. Tyto charty poskytují podporu v oblasti řízení rozmanitosti, včetně školení pro tisíce společností. Všichni signatáři stávající Charty diverzity mohou těžit z odborných znalostí, které jim platforma nabízí.

V roce 2010 se Charty diverzity z celé Evropy spojily, aby vytvořily platformu na úrovni EU založenou Evropskou komisí v rámci projektu „Podpora dobrovolných iniciativ prosazujících řízení diverzity na pracovišti v celé EU“. Platforma se nyní skládá z 26 chart diverzity z následujících zemí: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko.

Rozcestník na Charty diverzity v jednotlivých zemí EU na webu Evropské komise

Příklady osvědčených postupů představených signatáři Charty diverzity

  • Politika flexibilní pracovní doby, která umožňuje lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem

  • Zvýšený nábor osob se zdravotním postižením a investice do budování jejich dovedností

  • Školení o nevědomých předsudcích pro náboráře a odborníky na lidské zdroje

  • Akce, workshopy a přednášky o duševním zdraví na pracovišti

  • Specializované komunity na firemním intranetu na témata genderové rovnosti, práv osob se zdravotním postižením a LGBTI

Sekretariát Platformy Chart diverzity Evropské unie

Česká Charta diverzity odvádí úžasnou práci při podpoře diverzity a začleňování, motivování nových společností k zapojení a sdílení osvědčených postupů mezi svými signatáři. Česká Charta diverzity se svými signatáři nadále inspiruje ostatní signatáře v rámci Platformy Chart diverzity Evropské unie.