Evropská Charta diverzity

Evropská Charta diverzity

V evropské Chartě diverzity se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí. Evropská Charta diverzity oficiálně odstartovala v Česku v listopadu 2014. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou MPSV a Úřadu vlády. Podpis a naplňování Charty diverzity v České republice jako národní partner koordinuje nezisková organizace BPS – Byznys pro společnost.

Evropská Charta diverzity je iniciativa zaměstnavatelů zaměřená na diverzitu v podnicích a institucích. Tato iniciativa chce posunout uznání, ocenění a integraci diverzity do organizační struktury na novou úroveň. Organizace mají vytvořit pracovní prostředí, které bude prosté předsudků. Všem zaměstnancům se má dostat ocenění – nezávisle na jejich věku, pohlaví, barvě pleti, genderové identitě, národnosti, etnického původu, vyznání nebo světovém názoru, zdravotním postižení a sexuální orientaci. V Evropě podepsalo tuto Chartu již přes 12 000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přibližně 16 milionů zaměstnanců.


O Chartě diverzity v Česku na webu Evropské komise

Rozcestník na Charty diverzity v jednotlivých zemí EU na webu Evropské komise

Helena Dalli
Evropská komisařka pro rovnost

Evropská unie čerpá svou sílu a jednotu z rozmanitosti – musíme se i nadále snažit vytvářet rozmanitější, inkluzivnější a rovnocennější pracoviště a společnost.