Zpět na Signatáře

Komerční banka

Komerční banka

Co pro nás znamená diverzita a inkluze

CSR strategie KB stojí na čtyřech pilířích:

1. Budování dlouhodobých a vzájemně respektujících partnerství s klienty
2. Zodpovědný způsob financování
3. Ochrana životního prostředí
4. Péče o zaměstnance.

Naším dlouhodobým cílem je vytvářet se zaměstnanci profesionální vztah založený na důvěře, respektu, vzájemné komunikaci, dodržování rovných příležitostí a nabídce zajímavého profesního a kariérního růstu. Snažíme se vytvářet inspirativní a podporující prostředí, kde lidé chtějí pracovat a být úspěšní. Spolupráce mezi zaměstnanci se pak opírá o čtyři základní hodnoty neboli principy chování, kterými jsou: týmový duch, inovace, zaujetí a odpovědnost.

Diverzita je pro nás jedním ze základních principů spravedlivého fungování celé společnosti, který v KB uznáváme a chceme, aby se stal standardem pro veškeré naše jednání. Patří také mezi strategické priority celé Skupiny SG. Podporujeme diverzitu v našich týmech, protože rozdílnost vnímáme jako pozitivní hodnotu a silnou stránku každého z nás. Jsme velká banka, jeden velký tým, do kterého každý přináší svou osobitost, zkušenosti i nové impulzy. Odlišujeme se názory, způsobem uvažování, přístupem a postojem k určitým věcem i dalšími aspekty lidského chování. A právě v rozdílnosti vidíme krásu a přidanou hodnotu. V souladu s tím se snažíme rozvíjet naši firemní kulturu.

Signatářem Charty diverzity jsme od října 2020. Tímto krokem jsme chtěli stvrdit naše postavení jako odpovědné společnosti, která se zajímá o celospolečenská téma a aktivně se je snaží řešit.

Jak pečujeme o naše zaměstnance se můžete dozvědět také na našich stránkách zde.

O nás

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Komerční banka obsluhuje více než 1,6 mil. klientů v rámci široké sítě poboček po celé ČR a nabízí služby retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Přímé bankovnictví patří k nejmodernějším na trhu a Privátní bankovnictví již několikrát získalo prestižní ocenění za nejlepší technologickou úroveň služeb ve střední a východní Evropě. Kromě klasického portfolia nabízí banka také služby v oblasti penzijního připojištění, stavebního spoření, faktoringu, spotřebitelských úvěrů a pojištění.

Komerční banka podporuje a spolupracuje s fintechovými startupy a současně buduje své vlastní. Vyznává princip zodpovědného financování, podílí se na financování společensky prospěšných projektů a v rámci svého podnikání se zavázala stát se v roce 2026 uhlíkově neutrální společností. KB má vlastní nadaci Jistota a nejen jejím prostřednictvím se angažuje v otázkách sociální a zdravotní péče u dětí či seniorů. Komerční banka je rovněž významným, sponzorem v oblasti kultury a vzdělávání.

Co nám přináší spolupráce s BPS – Byznys pro společnost

Ing. Klára Loudová
Chief Culture & Conduct Officer

Spolupráci s BPS v oblasti diverzity vnímám jako velmi přínosnou zejména v oblasti mezifiremní výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Konference, semináře, workshopy jsou pro náš vždy skvělou příležitostí získat jiný pohled na dané téma, vzájemně se obohatit i prezentovat vlastní zkušenosti. Oceňuji vaši vstřícnost a aktivní řešení témat, která jsou pro mnoho firem běžnou praxí, ale z celospolečenského pohledu stále postrádají adekvátní podporu státu a veřejných institucí.

Ing. Sherin Abazeidová
Head of HR Marketing and HR Communication

Diverzitu v rámci pracovního prostředí považujeme za nesmírně důležitou. Diverzita, ať už věková, genederová, zdravotní či z hlediska původu je dnes již nezbytnou podmínkou pro zdravé a úspěšné fungování firem. Učí nás nadhledu, toleranci, schopnosti naslouchat, diskutovat a zcela jistě i rozšiřovat si vlastní obzory a prohlubovat znalosti. A právě zde vidím velký přínos spolupráce s BPS, kdy můžeme s ostatními společnostmi sdílet zkušenosti zejména z oblasti náboru a adaptace různorodé skupiny kandidátů anebo rozvoje týmového potenciálu a dosahování těch nejlepších výsledků právě díky nehomogennosti týmů.