Podcasty

Podcasty

Série podcastů o diverzitě a inkluzi v pracovním prostředí vás zavedou do světa odpovědných firem, které se postavily důležitým výzvám. Od zástupců odpovědných firem se dozvíte, jak zvládli různé aspekty diverzity, a jaký pozitivní dopad měly jejich snahy na zaměstnance a organizace jako celek. Dotkneme tématických oblastí jako věková diverzita, práce s cizinci, flexibilní pracovní doba či správně nastavená interní komunikace.

Naše podcasty ukazují, že odpovědné firmy jsou vzorem v oblasti inkluze a diverzity a mohou inspirovat jak jiné společnosti, tak i veřejný sektor. Objevte příběhy a praktické rady od těch, kteří jdou příkladem a mění pracovní prostředí k lepšímu.