Ženy ve vedení

V roce 2020 upozornila Evropská komise Českou republiku na nízké zastoupení žen ve vedení firem a ve veřejných společenských funkcích. Na vině je hlavně nízká flexibilita práce, která zejména ženám-matkám komplikuje sladit práci a rodinu. Druhým faktorem je pak setrvávající vysoký rozdíl v odměňování mužů a žen, který činí až 22%.

Průzkumy vypovídají, že kariérní dráha mužů i žen je stejná do 30 let věku. Poté se trend mění, a to s narozením prvního dítěte, kdy ženy pracovní trh opouští. Při návratu se pak častěji dostávají na nižší pracovní pozice. Tato situace se ještě zhoršila vlivem pandemie, kdy byly ženy pod dlouhodobým tlakem ustát péči o rodinu i práci. Moc dobře víme, že právě  ženy disponují vysokým potenciálem, potřebují ale podpořit ve slaďování pracovního a kariérního života, v talent a career developmentu a v oblasti rovného odměňování. Podpoře zaměstnanosti žen se věnujeme se signatáři Charty diverzity dlouhodobě.

Projekty a vzdělávání

Analytické nástroje

22 7

Akce

Nadcházející akce

Nyní k dané oblasti nejsou žádné nadcházející akce.

22 7

Aktuality

Women on Board: mnoho povyku pro nic
Novinka

Women on Board: mnoho povyku pro nic

13 | 02 | 2024

Je zde další výbušná směrnice Evropské komise „Směrnice o genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností,“ neboli Women on Board, která se diskutuje ve veřejném prostoru. Směrnice byla sice přijata v roce 2022, ale pomalu se blíží termín, kdy ji musí také Česká republika transponovat do své legislativy, proto tedy budí pozornost.

Dejte ženám větší prostor, posílí český trh práce
Tisková zpráva

Dejte ženám větší prostor, posílí český trh práce

11 | 10 | 2023

Ve sněmovně diskutovaly ženy z odpovědných firem, signatářů Charty diverzity s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Adamovou Pekarovou. Zazněly příklady dobré praxe, ale i náměty pro státní správu, jak postavení žen na trhu práce posílit.

Dialog s veřejnou správou
Evropa chce rovné platy mužů a žen. V Česku se rozdíl v odměňování pohybuje kolem 16 % v neprospěch žen
Článek

Evropa chce rovné platy mužů a žen. V Česku se rozdíl v odměňování pohybuje kolem 16 % v neprospěch žen

07 | 06 | 2023

Ženy v Česku musely v roce 2022 pracovat o 60 dní déle, aby dosáhly na stejnou výplatu jako muži v roce 2021. Proti předchozímu roku je to o 9 dní méně.

Diversity & Inclusion MasterClass Evropský den diverzity
Česko může být ekonomicky silnější, když dá ženám rovné příležitosti
Článek

Česko může být ekonomicky silnější, když dá ženám rovné příležitosti

05 | 06 | 2023

Zapojení žen v představenstvech, vysokých manažerských funkcích, politice a dalších rozhodovacích pozicích je v Česku stále nedostatečné. Podle Indexu žen ve vedení, který sestavil Byznys pro společnost (2018), je to jen něco přes 7 % žen.

Diversity & Inclusion MasterClass Evropský den diverzity