Women in Leadership

V roce 2020 upozornila Evropská komise Českou republiku na nízké zastoupení žen ve vedení firem a ve veřejných společenských funkcích. Na vině je hlavně nízká flexibilita práce, která zejména ženám-matkám komplikuje sladit práci a rodinu. Druhým faktorem je pak setrvávající vysoký rozdíl v odměňování mužů a žen, který činí až 22%.

Průzkumy vypovídají, že kariérní dráha mužů i žen je stejná do 30 let věku. Poté se trend mění, a to s narozením prvního dítěte, kdy ženy pracovní trh opouští. Při návratu se pak častěji dostávají na nižší pracovní pozice. Tato situace se ještě zhoršila vlivem pandemie, kdy byly ženy pod dlouhodobým tlakem ustát péči o rodinu i práci. Moc dobře víme, že právě  ženy disponují vysokým potenciálem, potřebují ale podpořit ve slaďování pracovního a kariérního života, v talent a career developmentu a v oblasti rovného odměňování. Podpoře zaměstnanosti žen se věnujeme se signatáři Charty diverzity dlouhodobě.

Projects & Education

Analytické nástroje

5 12

Events

Coming Events

Nyní k dané oblasti nejsou žádné nadcházející akce.

5 12

News