We are the only coordinator of the European Commission's Diversity Charter in the Czech Republic. We help our partners develop diversity and inclusion in the workplaces.

What We Do in Diversity

Diverzita, flexibilita a inkluze jsou klíčovými hodnotami ve strategiích úspěšných firem. Promítají se do externí i interní komunikace, interních procesů, obchodu a financí. Prakticky se dotýkají všech skupin zaměstnanců.

BPS – Byznys pro společnost jako výhradní koordinátor evropské Charty diverzity pro ČR spolupracuje s více než 100 zaměstnavateli napříč segmenty a lokalitami, kteří se již stali signatáři Charty diverzity.


Inspirujeme, motivujeme, radíme a pomáháme, provázíme naše partnery na cestě k zavedení těchto myšlenek. Přidejte se k nám, aby lidé i v práci mohli být sami sebou.

Diversity charter 

What Our Clients Say

Signatories to the Diversity Charter

K Chartě diverzity v Česku přistoupily firmy a organizace působící v nejrůznějších oborech. Společně s nimi rozvíjíme všeobecně tolerantní pracovní prostředí.

About us

About us

Jsme BPS – Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice. Jsme partnerem CSR Europe a koordinátorem evropských programů. Pomáháme firmám nastavovat, měřit a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR. Našimi členy jsou desítky nejvýznamnějších společností, spolupracujeme s klíčovými svazy a institucemi ČR, EU i členských států EU.