What We Do in Diversity

Diverzita, flexibilita a inkluze jsou klíčovými hodnotami ve strategiích úspěšných firem. Promítají se do externí i interní komunikace, interních procesů, obchodu a financí. Prakticky se dotýkají všech skupin zaměstnanců.

BPS – Byznys pro společnost jako výhradní koordinátor evropské Charty diverzity pro ČR spolupracuje s více než 100 zaměstnavateli napříč segmenty a lokalitami, kteří se již stali signatáři Charty diverzity.


Inspirujeme, motivujeme, radíme a pomáháme, provázíme naše partnery na cestě k zavedení těchto myšlenek. Přidejte se k nám, aby lidé i v práci mohli být sami sebou.

Diversity charter 

What Our Clients Say

Signatories to the Diversity Charter

K Chartě diverzity v Česku přistoupily firmy a organizace působící v nejrůznějších oborech. Společně s nimi rozvíjíme všeobecně tolerantní pracovní prostředí.

About us

About us

Jsme BPS – Byznys pro společnost, největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice. Jsme partnerem CSR Europe a koordinátorem evropských programů. Pomáháme firmám nastavovat, měřit a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR. Našimi členy jsou desítky nejvýznamnějších společností, spolupracujeme s klíčovými svazy a institucemi ČR, EU i členských států EU.