About Us - Business for Society

About Us - Business for Society

BPS – Byznys pro společnost je největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Díky zapojení do mezinárodních struktur sledujeme nové trendy v udržitelnosti, lokalizujeme mezinárodní standardy a otevíráme nová témata, která posouvají firmy v Česku na další úroveň. Jsme národní partnerskou organizací CSR Europe, evropské platformy pro odpovědné podnikání, zapojující do odpovědnosti a udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských zemích.

BPS sdružuje významné společnosti s více než 250 000 zaměstnanci a tisíci dodavateli s významným vlivem na společnost. Firmy, kterým jsme pomohli integrovat tyto principy do jejich strategií, nyní patří v odpovědnosti a udržitelném přístupu mezi lídry.

BPS je díky své roli národního koordinátora evropské Charty diverzity členem evropské platformy pod DG Justice a spolupracuje s členskými státy EU a s Evropskou komisí v tématu rozvoje diverzity a inkluze na pracovním trhu a ve společnosti. Otevíráme diskuze se stakeholdery, podporujeme firmy a organizace statní správy v postupech a strategiích, jak nastavovat diverzitu a inkluzi v pracovním prostředí, jak vytvářet příležitosti pro talenty, vzájemný interní networking, mezigenerační spolupráci a sdílení know-how. Pravidelně se účastníme workshopů, konferencí a přípravy odborných materiálů na evropské úrovni.

Navštivte web BPS – Byznys pro společnost.