Signatories to the Diversity Charter

Představujeme vám signatáře Charty diverzity – nejaktivnější firmy a organizace, které se přihlásily k závazku rozvíjet principy diverzity a vytvářet různorodé a inkluzivní pracovní prostředí. Společně usilujeme o to, aby lidé mohli být i v práci sami sebou.