Young in the Labour Market

Podporujeme vstup a začlenění mladých lidí na trh práce. Pozornost s našimi partnery věnujeme mladým ze znevýhodněných skupin – těm, kteří po dosažení dospělosti opouštějí dětský domov či pěstounskou rodinu.

5 12

Events

Coming Events

Nyní k dané oblasti nejsou žádné nadcházející akce.

5 12

News