Mladí na trhu práce

Podporujeme vstup a začlenění mladých lidí na trh práce. Pozornost s našimi partnery věnujeme mladým ze znevýhodněných skupin – těm, kteří po dosažení dospělosti opouštějí dětský domov či pěstounskou rodinu.

24 2

Akce

Nadcházející akce

Nyní k dané oblasti nejsou žádné nadcházející akce.

24 2

Aktuality