Mladí na trhu práce

Podporujeme vstup a začlenění mladých lidí na trh práce. Pozornost s našimi partnery věnujeme mladým ze znevýhodněných skupin – těm, kteří po dosažení dospělosti opouštějí dětský domov či pěstounskou rodinu.

1 4

Akce

1 4

Aktuality