Parents at Work

Doba strávená mimo zaměstnání z důvodu mateřské a rodičovské dovolené výrazně ovlivňuje v České republice profesní a kariérní dráhu rodičů. Slaďování práce a rodiny se týká největší skupiny zaměstnanců – mužů i žen v průměrném věku 29 – 60 let. Podmínky, které by rodičům pomáhaly sladit práci a rodinu, přitom dlouhodobě nejsou ideální. V rámci EU máme třetí nejnižší zaměstnanost žen – matek malých dětí do věku 6 let. 


V rámci tématu Rodiče v práci vytváříme prostor pro odpovědné zaměstnavatele, instituce veřejné správy, místní samosprávy, političky a politiky ke sdílení dobré praxe, reakcím na aktuální problémy a jejich řešení a k systematické a dlouhodobé podpoře rodičů.

Projects & Education

Analytické nástroje

3 3

Events

Coming Events

Nyní k dané oblasti nejsou žádné nadcházející akce.

3 3

News

Jak sladit práci a soukromý život? EU zavádí novou směrnici, která pomáhá rodičům a podporuje rovné příležitosti
Article

Jak sladit práci a soukromý život? EU zavádí novou směrnici, která pomáhá rodičům a podporuje rovné příležitosti

01 | 08 | 2023

Do české legislativy se přenáší nová směrnice Evropského parlamentu a Rady EU „Work-life Balance“ (WLB). Téma jsme probrali s hosty prvního panelu konference „Matky a otcové vítáni 2023“, kterou pořádala aliance odpovědných firem Byznys pro společnost.

Dřívější návrat z mateřské? Proč ne, v ČSOB mají všichni rodiče dveře otevřené
Article

Dřívější návrat z mateřské? Proč ne, v ČSOB mají všichni rodiče dveře otevřené

09 | 06 | 2023

Chcete se vrátit dříve z mateřské či rodičovské dovolené, a obáváte se reakce zaměstnavatele? Banka ČSOB, signatář Charty diverzity, natočila krátké video o tom, jak pomáhá rodičům po dřívějším návratu zpět do zaměstnání a jaké nástroje při tom využívá.

Diversity & Inclusion MasterClass
Nenechte si ujít! Matky a otcové vítáni 2023!
News

Nenechte si ujít! Matky a otcové vítáni 2023!

12 | 04 | 2023

Zveme Vás na 8. ročník inovativní konference „Matky a otcové vítáni 2023“ tentokrát s podtitulem: Předsudky a Stereotypy – největší bariéry pro profesní a kariérní rozvoj rodičů v práci

Diversity & Inclusion MasterClass
International Conference: Mothers & Fathers Welcome 2023
News

International Conference: Mothers & Fathers Welcome 2023

28 | 03 | 2023

Business for Society cordially invites you to the 8th International Conference "2023 Mothers & Fathers Welcome - Parents at Work.“ This year title is Prejudices and Stereotypes - the biggest barriers to professional and career development of parents at work.

Diversity & Inclusion MasterClass