Age at Work

Pomáháme firmám připravit se na demografickou změnu, kterou prochází naše společnost. Prodlužování aktivní fáze života, práce s různými životními stádii zaměstnanců, flexibilita a mobilita lidí 50+ a více generací na pracovišti jsou zatím ve strategiích firem spíše výjimkami. Již nyní je potřeba, aby zaměstnavatelé reagovali na fenomén stárnutí populace. V roce 2030 bude v Česku žít přibližně 2,5 milionu lidí starších 65 let, v roce 2050 to bude dokonce až 3,2 milionu. V práci je pak významně ohrožena tzv. sendvičová generace, tedy skupina zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří musejí dlouhodobě pečovat o blízkou osobu, např. stárnoucí rodiče, a mají stále ještě nezletilé děti. Odhaduje se, že počet neformálně pečujících osob je dnes v Česku téměř 2 miliony. Nezřídka kdy tito lidé kvůli náhlé potřebě pečovat o osobu blízkou omezují nebo dokonce opouštějí své zaměstnání. Zaměstnavatelům pomáháme v našich programech hledat cesty, jak neformálně pečujícím pomoci skloubit jejich práci s péčí o své blízké.

Projects & Education

Analytické nástroje

28 5

Events

Coming Events

Nyní k dané oblasti nejsou žádné nadcházející akce.

28 5

News