Back to News

Evropa chce rovné platy mužů a žen. V Česku se rozdíl v odměňování pohybuje kolem 16 % v neprospěch žen

Article
Evropa chce rovné platy mužů a žen. V Česku se rozdíl v odměňování pohybuje kolem 16 % v neprospěch žen