Diversity Compass

Diversity Compass

Změřte si zdarma úroveň diverzity a inkluze ve firemním prostředí


Diversity Compass je analytický nástroj, jehož smyslem je identifikovat základní oblasti pro rozvoj diverzity a inkluze na pracovišti. Cílem je zpřístupnit téma diverzity a inkluze pro dosud méně zkušené zaměstnavatele v diverzitě a inkluzi a identifikovat základní oblasti pro jejich rozvoj v dané společnosti.

Otevřený nástroj Diversity Compass je rozdělen na 2 části:

  • Analytickou část, která po vyplnění poskytne respondentům z řad zaměstnavatelů a firem základní indikativní vyhodnocení v podobě informace v přehledné grafické podobě, tj. jaká je jejich úroveň rozvoje či zavádění diverzity a inkluze.

  • Metodickou část, zejména s ohledem na skutečnost, že cílová skupina jsou zaměstnavatelé a organizace s doposud menší zkušeností s rozvojem diverzity a inkluze na pracovištích.

Základním odborným podkladem pro sestavení analytického nástroje Diversity Compass je podrobnější analytický nástroj DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessment), který je neveřejný a určený pouze pro signatáře Charty diverzity.

Vyplněním dotazníku Diversity Compass získáváte okamžitý a více než orientační přehled, ve kterých klíčových oblastech by vaše společnost mohla diverzitu a inkluzi více rozvíjet a prohlubovat a ve kterých klíčových oblastech si naopak vedete dobře.

Využití nástroje Diversity Compass je bezplatné.

Marie Logrová
PR manažerka
MALFINI, a.s.
signatář Charty diverzity 

Z pohledu funkce PR manažerky jsem byla přesvědčena, že v oblasti diverzity už v naší firmě není co řešit. Poctivé vyplnění dotazníku Diversity Compass mě mírně vyvedlo z omylu. Určitě doporučuji všem, i potenciálním signatářům Charty diverzity, alespoň cvičně si dotazník vyplnit. Pokud budete svědomití, budete možná stejně jako já překvapeni, co vše je u vás ještě možné v oblasti diverzity rozvinout.

Evropská unie

Financováno z programu Evropské unie
Právo, rovnost a občanství