Diversity Compass

Diversity Compass

Změřte si zdarma úroveň diverzity a inkluze ve firemním prostředí

Diversity Compass je analytický nástroj, jehož smyslem je identifikovat základní oblasti pro rozvoj diverzity a inkluze na pracovišti. Cílem je zpřístupnit téma diverzity a inkluze pro dosud méně zkušené zaměstnavatele v diverzitě a inkluzi a identifikovat základní oblasti pro jejich rozvoj v dané společnosti.

Otevřený nástroj Diversity Compass je rozdělen na 2 části:

  • Analytickou část, která po vyplnění poskytne respondentům z řad zaměstnavatelů a firem základní indikativní vyhodnocení v podobě informace v přehledné grafické podobě, tj. jaká je jejich úroveň rozvoje či zavádění diverzity a inkluze.

  • Metodickou část, zejména s ohledem na skutečnost, že cílová skupina jsou zaměstnavatelé a organizace s doposud menší zkušeností s rozvojem diverzity a inkluze na pracovištích.


Při tvorbě nástroje Diversity Compass byl využit již dříve vytvořený rozsáhlejší analytický nástroj Byznysu pro společnost, DISA, (Diversity Inclusion Strategic Assessment), který obsahuje více položek a slouží k podrobnému mapování diverzity ve firemním prostředí. Je určen pro firmy, které vstoupí do Charty diverzity, jako podrobný analytický nástroj pro signatáře. Současně prostřednictvím DISA vytváříme i benchmarking pro firmy, takzvaný "Index diverzity" mapující klíčové trendy, které signatářské firmy v rozvíjí v rámci svých priorit v diverzity a inkluze.

Cílem vytvoření otevřeného nástroje Diversity Compass bylo vytvoření indikativního analytického nástroje pro zaměstnavatele, kteří zatím v oblasti diverzity a inkluze nemají dostatek zkušeností, aby jim umožnil snadné a rychlé zorientování se v klíčových oblastech diverzity a inkluze na pracovišti. Byznys pro společnost v podobě Diversity Compassu vytvořil zcela unikátní otevřený nástroj nejen pro český trh práce, ale i pro evropský trh práce, neboť nástroj má českou i anglickou verzi. Diversity Compass vychází z osvědčeného nástroje DISA, který je prověřen více jak 7 lety ostré praxe se signatářskými firmami. Nástroj navíc poskytuje okamžitý report s výsledky, tudíž firma získá ihned zpětnou vazbu, jak si v diverzitě a inkluzi počíná. 

Využití nástroje Diversity Compass je bezplatné.

Marie Logrová
PR manažerka
MALFINI, a.s.
signatář Charty diverzity 

Z pohledu funkce PR manažerky jsem byla přesvědčena, že v oblasti diverzity už v naší firmě není co řešit. Poctivé vyplnění dotazníku Diversity Compass mě mírně vyvedlo z omylu. Určitě doporučuji všem, i potenciálním signatářům Charty diverzity, alespoň cvičně si dotazník vyplnit. Pokud budete svědomití, budete možná stejně jako já překvapeni, co vše je u vás ještě možné v oblasti diverzity rozvinout.

Evropská unie

Financováno z programu Evropské unie
Právo, rovnost a občanství