Diversity Compass

Diversity Compass

Diversity Compass je analytický nástroj, jehož smyslem je identifikovat základní oblasti pro rozvoj diverzity a inkluze na pracovišti. Cílem je umožnit a zpřístupnit nový otevřený nástroj pro dosud méně zkušené zaměstnavatele v diverzitě a inkluzi a identifikovat základní oblasti pro rozvoj diverzity a inkluze ve firmě / společnosti / organizaci.

Základním odborným podkladem pro sestavení analytického nástroje Diversity Compass je tzv. veřejná verze DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessment).

Otevřený nástroj Diversity Compass bude mít svojí analytickou část, která po vyplnění poskytne respondentům z řad zaměstnavatelů a firem základní indikativní vyhodnocení v podobě informace v přehledné grafické podobě, tj. jaká je jejich úroveň rozvoje či zavádění diverzity a inkluzi.

Nástroj Diversity Compass bude mít i svoji metodickou část, zejména s ohledem na skutečnost, že cílová skupina budou zaměstnavatelé a organizace s doposud menší zkušeností s rozvojem diverzity a inkluze na pracovištích.

Na Diverzity Compass bude koncepčně navazovat další otevřený balíček otevřených nástrojů, kterým bude Sada nástrojů Diversity & Inclusion Master Class.