LEA

LEA

LEA (Lifelong Employability Assessment) je nástroj na měření v oblasti Age Managementu. Měření umožňuje komplexní i detailní náhled na aktuálně nastavené interní procesy, prostředí firmy a přístup k zaměstnancům ve všech oblastech od náboru, přes vzdělávání a rozvoj, oblast benefitů a pracovního prostředí, až po přípravu na změnu pracovního výkonu nebo pozice a odchod do důchodu.


Měřící nástroj LEA se zaměřuje na analýzu a rozvoj těchto základních oblastí:

  1. Strategické plánování pracovní síly (složení pracovní síly, před-nábor, diverzifikace náboru).

  2. Řízení znalostí a profesního rozvoje a kariéry zaměstnanců (vzdělávání, přenos dovedností a kompetencí, interní mobilita, kariérní pohovory a poradenství, rozvojová schémata kariéry, náhrady mzdy, podpora při odchodu).

  3. Pracovní podmínky a prostředí (zdraví a vitalita, stres a duševní zdraví, další benefity nad rámec legislativy).

  4. Flexibilita a mobilita (funkční flexibilita, vytváření sítí, dobrovolnictví, podnikání).


Nástroj LEA jsme na český trh přinesli a adaptovali ve výhradní licenci organizace CSR Europe, jejíž jsme jako BPS – Byznys pro společnost členem.