Podpora pečujících osob na trhu práce

Podpora pečujících osob na trhu práce

Stručný popis projektu

Projekt se zaměřuje na podporu CS – neformálně pečujících osob o sobu blízkou a jiné závislé osoby. Cílem projektu je usnadnit a zlepšit situaci této skupině v jejich obtížné situaci, zejména na trhu práce. Projekt nabídne komplexní poradenský program – mobilní poradnu pečujícím osobám ve složité životní situaci, včetně informačního webového portálu a rozšiřování získaných zkušeností dobré praxe prostřednictvím vzdělávacích aktivit.


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální péče mezi formálními poskytovateli, neformálními pečovateli, službami zaměstnanosti a zvýšení informovanosti pečujících osob o svých možnostech. V rámci projektu bude tímto způsobem podpořeno 80 neformálně pečujících osob – zaměstnanců, kteří se ocitli v této složité životní situaci.


Výsledky projektu

Výsledkem projektu je zlepšení a stabilizace situace 80 pečujících osob zapojených do projektu v oblasti sladění pracovního a osobního života, aby lépe zvládaly náročnou životní situaci. Projekt přispěje ke:

  1. Snížení rizika odchodu ze zaměstnání u cílové skupiny

  2. Zlepšení přístupu zaměstnavatelů k těmto událostem životního cyklu a k jejich intenzivnější podpoře

  3. Zprostředkování vzájemného dialogu cílové skupiny přímo u zaměstnavatele


Základní údaje projektu

Cílové skupiny: Neformální pečovatelé

Projekt: Podpora pečujících osob na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008208

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 0316134

Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v Praze

Příjemce projektu: Byznys pro společnost, z.s.

Období realizace: 2.4.2018-30.9.2020

 

Kontaktní osoba projektu

Pavel Štern
ředitel programů
Tel.: +420 607 919 028
stern@byznysprosplecnost.cz