1 4

Akce

Nadcházející akce

18 | 04 | 2023

Mezinárodní konference - Matky a otcové vítáni 2023

Již 8. ročník inovativní konference „Matky a otcové vítáni 2023“ o aktuálních trendech a přístupech na podporu rodičů v práci, tentokrát s podtitulem: „Předsudky a stereotypy – největší bariéry pro profesní a kariérní rozvoj rodičů v práci“.
25 | 04 | 2023

Fórum o diverzitě a inkluzi - Networking Best Practice

Organizují Byznys pro společnost v partnerství se signatářem Charty diverzity společností Atlas Copco Services v rámci projektu Diversity & Inclusion MasterClass (D&IMC). Program Fóra nabídne sdílení best practice a společnou diskusi o aktuálních tématech D&I jako: Podpora rodičů v práci, podpora mladých talentů, inkluze hendikepovaných a LGBT+ na pracovišti. V programu budou představeny i nové otevřené nástroje v projektu (D&IMC) na podporu diverzity a inkluze u „méně zkušených“ zaměstnavatelů.
Diversity & Inclusion MasterClass
26 | 05 | 2023

Mezinárodní konference - Evropský den diverzity 2023: Budování mostů - Diverzita, Udržitelnost a Partnerství

Květen je již tradičně Evropským měsícem diverzity, jehož vyvrcholením je právě Evropský den diverzity 2023 – TOP událost, která uzavírá celý měsíc diverzity. Konference je pořádána s podporou Evropské komise a DG Justice. Na Evropském dni diverzity vystoupí významní zástupci a zástupkyně byznysu z České republiky, z veřejné správy, velvyslankyně a velvyslanci z Evropy i zámoří, zástupci akademické sféry a další. Součástí Evropského dne diverzity bude rovněž slavnostní přistoupení nových firem a společností k Chartě diverzity.
01 | 05 | 2023
31 | 05 | 2023

Evropský měsíc diverzity 2023

Organizuje Byznys pro společnost v přímé spolupráci a koordinaci s Evropskou komisí. Evropský měsíc diverzity je příležitostí pro představení best practice signatářských firem Charty Diverzity a také pro všechny další zaměstnavatele, kteří projeví zájem se Evropského měsíce diverzity zúčastnit.
09 | 06 | 2023

Národní den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2023

Tradiční a unikátní národní den firemního dobrovolnictví Give&GainDay. GGD je jedinečná příležitost pro prezentaci pozitivního přínosu odpovědných firem a jejich firemních dobrovolníků při podpoře a pomoci místním komunitám a veřejně prospěšným organizacím.
22 | 06 | 2023

Letní setkání signatářů Charty diverzity

Již 2. ročník neformálního kulturně sociálního setkání signatářů Charty diverzity.
23 | 11 | 2023

Galavečer TOP Odpovědná firma 2023

Jubilejní 20. ročník tradičních a prestižních ocenění pro nejlepší praxe v rámci odpovědného a udržitelného podnikání v ČR

Předešlé akce

23 | 03 | 2023

UP! 2023 Fórum udržitelného podnikání: „Udržitelnost v partnerství“

Fórum UP! 2023 je největším a nejrozmanitějším fórem firem, zaměstnavatelů, odborných institucí v rámci odpovědného a udržitelného podnikání v České republice! Letošní UP! 2023 nese název „Udržitelnost v partnerství“.
15 | 03 | 2023

Workshop – Networking: „Multikulturní pracovní prostředí – inspirace, inovace a integrace pro všechny!"

Workshop organizují Byznys pro společnost v partnerství se společností Heimstaden v rámci projektu Diversity & Inclusion MasterClass (D&IMC).
Diversity & Inclusion MasterClass
02 | 03 | 2023

Mezigenerační dialog aneb Young & Experienced Albert

Zveme vás na workshop-networking, který pořádají v rámci projektu Diversity & Inclusion MasterClass společně Byznys pro společnost a společnost Albert Česká republika.
Diversity & Inclusion MasterClass
14 | 12 | 2022

Práce na dálku: Jak navázat na pandemickou zkušenost

Workshop se zaměstnavateli mapující současnou praxi, legislativní ukotvení i teoretické poznatky o práci z domova
13 | 12 | 2022

Diversity & Inclusion – Bridges across the society: Slavnostní setkání a přistoupení nových signatářských firem k Chartě diverzity

Slavnostní setkání nových signatářů Charty Diverzity v roce 2022 včetně slavnostního přistoupení nových signatářských firem k Chartě Diverzity. Slavností setkání podpoří jako hlavní partner Zastoupení Evropské Komise v České republice. Nové signatářské firmy a společnosti budou přistupovat k Chartě diverzity za účasti paní Moniky Ladmanové, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR.
Diversity & Inclusion MasterClass
25 | 10 | 2022

Galavečer TOP Odpovědná firma 2022

Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků proběhne 25. října v Cubex Centru Praha. Můžete se těšit na komunitu předních odpovědných firem, v čele s CEO, ESG, CSR, HR a PR manažerů a manažerek, zástupci ministerstev, ambasád, médií, opinion leaderů atd.
12 | 10 | 2022

Česko - slovenské Fórum o diverzitě a inkluzi – projekt Diversity & Inclusion Master Class

Česko - slovenské Fórum o diverzitě a inkluzi – projekt Diversity & Inclusion Master Class
Diversity & Inclusion MasterClass
05 | 10 | 2022

Udržitelné komunity - networking firemního dobrovolnictví nejen pro členské a signatářské firmy

Akce bude příležitostí dozvědět se o firemním dobrovolnictví zajímavosti z pohledu všech 3 stran – dobrovolníka, neziskové organizace a zapojené firmy.