3 3

Akce

Předešlé akce

19 | 09 | 2023

Flexicurity – Inovace pracovního trhu – Dánská inspirace

Přijďte se inspirovat na kulatý stůl a společně prozkoumat možnosti aplikace úspěšného dánského modelu pracovního trhu Flexicurity v ČR.
Dialog s veřejnou správou
09 | 06 | 2023

Národní den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day 2023

Tradiční a unikátní národní den firemního dobrovolnictví Give&GainDay. GGD je jedinečná příležitost pro prezentaci pozitivního přínosu odpovědných firem a jejich firemních dobrovolníků při podpoře a pomoci místním komunitám a veřejně prospěšným organizacím.
27 | 04 | 2023
31 | 05 | 2023

Evropský měsíc diverzity 2023

Jak může vaše společnost nebo organizace přispět k Evropskému měsíci diverzity? Pro oslavu Evropského měsíce diverzity můžete zorganizovat vlastní aktivity, jako jsou interní akce pro zaměstnance a zaměstnankyně nebo společnou akci, iniciativu se zaměstnanci a zaměstnankyněmi.
26 | 05 | 2023

Mezinárodní konference - Evropský den diverzity 2023: Budování mostů - Diverzita, Udržitelnost a Partnerství

Květen je již tradičně Evropským měsícem diverzity, jehož vyvrcholením je právě Evropský den diverzity 2023 – TOP událost, která uzavírá celý měsíc diverzity. Konference je pořádána s podporou Evropské komise a DG Justice. Na Evropském dni diverzity vystoupí významní zástupci a zástupkyně byznysu z České republiky, z veřejné správy, velvyslankyně a velvyslanci z Evropy i zámoří, zástupci akademické sféry a další. Součástí Evropského dne diverzity bude rovněž slavnostní přistoupení nových firem a společností k Chartě diverzity.
Diversity & Inclusion MasterClass
25 | 04 | 2023

Fórum o diverzitě a inkluzi - Podpora rodin a mladých talentů

Organizují Byznys pro společnost v partnerství se signatářem Charty diverzity společností Atlas Copco Services v rámci projektu Diversity & Inclusion MasterClass (D&IMC). Program Fóra nabídne sdílení best practice a společnou diskusi o aktuálních tématech D&I jako: Podpora rodičů v práci, podpora mladých talentů, inkluze hendikepovaných a LGBT+ na pracovišti. V programu budou představeny i nové otevřené nástroje v projektu (D&IMC) na podporu diverzity a inkluze u „méně zkušených“ zaměstnavatelů.
Diversity & Inclusion MasterClass
18 | 04 | 2023

Mezinárodní konference - Matky a otcové vítáni 2023

Již 8. ročník inovativní konference „Matky a otcové vítáni 2023“ o aktuálních trendech a přístupech na podporu rodičů v práci, tentokrát s podtitulem: „Předsudky a stereotypy – největší bariéry pro profesní a kariérní rozvoj rodičů v práci“.
23 | 03 | 2023

UP! 2023 Fórum udržitelného podnikání: „Udržitelnost v partnerství“

Fórum UP! 2023 je největším a nejrozmanitějším fórem firem, zaměstnavatelů, odborných institucí v rámci odpovědného a udržitelného podnikání v České republice! Letošní UP! 2023 nese název „Udržitelnost v partnerství“.
15 | 03 | 2023

Workshop – Networking: „Multikulturní pracovní prostředí – inspirace, inovace a integrace pro všechny!"

Workshop organizují Byznys pro společnost v partnerství se společností Heimstaden v rámci projektu Diversity & Inclusion MasterClass (D&IMC).
Diversity & Inclusion MasterClass