22 5

Akce

Předešlé akce

05 | 03 | 2019

Czech Diversity Charter: Women in Leadership Platform

Let us invite you to our upcoming diversity event organized jointly by BpS – Business for Society – Czech Diversity Charter, NYU Prague and Vodafone Czech Republic. Women in Leadership PlatformThe
22 | 01 | 2019

Cesta časem: Mezigenerační dialog absolventů a lidí 50+ na současném českém trhu práce – otázky, výzvy, praxe?

Moderátorka: Veronika Sedláčková, redaktorka ČRO, Oslovení partneři akce: ŠKODA Auto, IKEA,  DM; Mladí na trhu práce – mezigenerační dialog I. Jak jsou dnešní firmy připravené na m
28 | 11 | 2018

Skandinávská inspirace II. Flexibilita a mobilita práce: zkušenosti zaměstnavatelů na českém pracovním trhu

Kontext tématu konference:  Problematika demografických změn, měnícího se pracovního trhu, schopnosti udržet si talenty patří již dnes neodmyslitelně k základní, nejen personální, str
15 | 10 | 2018

9. EU Diversity Charters’ Annual Forum

V Praze se uskuteční jedinečná celoevropská konference o diverzitě v práci. Za účasti zástupců firem, zaměstnavatelů, politiků, médií a odborníků z celé Evropy představíme tren
25 | 09 | 2018

BARIÉRY-MOTIVACE-PŘÍLEŽITOSTI, aneb Jak zaměstnavatelé / firmy (ne)využívají potenciál a očekávání mladých lidí na trhu práce

Konferenci připravuje Byznys pro společnost v rámci rozvoje Charty diverzity a projektu New Job New Life ve spolupráci s DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award) a volně navazu
12 | 09 | 2018

Pomáhají firemní dary mladým lidem nebo institucím?

Zveme vás na kulatý stůl pro CSR a HR manažery a odborníky v oblasti mládeže. Součástí strategie Byznysu pro společnost je firemní dárcovství a podpora komunit a prosazování principů
09 | 08 | 2018

NETWORKINGOVÉ SETKÁNÍ členů LGBT zaměstnaneckých skupin

Zajímá vaše zaměstnance téma LGBT a řešíte jak je aktivně zapojit do diverzity? Přijďte se inspirovat příběhy firem, kterým se to daří, jako jsou Erste, Vodafone a další leadeři di
26 | 06 | 2018

Dialog 2018 Charta diverzity: „Sandwichová generace a podpora pečujících osob na trhu práce“

Networkingové setkání pro členy a signatáře Charty diverzity věnované tématům sandwichové generace a podpoře pečujících osob na trhu práce. V rámci setkání bude představen nový p