3 3

Akce

Předešlé akce

26 | 04 | 2022

Kulatý stůl „Gender a Česko: Ženy ve vedení obchodních společností“

Cílem akce je otevřít prostor pro dialog, sdílení zkušeností, dobré praxe a motivovat obchodní společnosti (jak soukromé, tak s majetkovou účastí státu) zabývat se tématy diverzity, inkluze, flexibility a slaďováním pracovního a soukromého života.
24 | 03 | 2022

Konference Matky a otcové vítáni 2022

„Rodiče a zaměstnavatelé v prostředí velkých změn a nových výzev“ a aktuálně „Rodiče z Ukrajiny vítáni“. To jsou podtituly 7. ročníku konference Matky a otcové vítáni pořádané BPS.
Diversity & Inclusion MasterClass
12 | 01 | 2022

Stejná práce, stejná odměna? Budoucnost transparentnosti v odměňování v kontextu legislativy EU

Připojte se k online konferenci pořádané Úřadem vlády ČR
02 | 11 | 2021

TOP Odpovědná firma: 18. ročník nejprestižnější rating odpovědnosti a udržitelnosti v byznysu

TOP Odpovědná firma je v ČR jedinečný a nezávislý rating velkých i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity i projekty ve firemní udržitelnosti a odpovědnosti. V roc
12 | 10 | 2021

Legal for flexi: Reflexe zkušeností s covid-19 v souvislostech digitalizace

Pokračování atraktivního tématu flexibility práce a flexibility pracovního trhu pro členské firmy BPS a signatářské firmy Charty diverzity. Tématy konference budou zejména: Zkušenosti a trendy flexibility práce v kontextu covidu 19 včetně zkušeností dobré firemní praxe. Legislativní trendy a potřeby.
Diversity & Inclusion MasterClass
30 | 09 | 2021

Workshop Česko-slovenská spolupráce

Covid a uzavřené hranice na dlouhou dobu ovlivnil nejen chod firem, které mají své zastoupení v ČR, ale i na Slovensku. Hluboce zasáhl do roviny osobní – rodiny byly dlouhodobě rozděleny, kontakt mezi rodiči a dětmi, prarodiči a vnoučaty byl omezený. Pojďme společně u šálku dobré kávy prodiskutovat zkušenosti, příklady dobré praxe, sdílet osobní příběhy, které nás posouvají dál.
07 | 09 | 2021

Vyhlášení ceny "Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím"

BPS - Byznys pro společnost společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlásí výsledky nultého ročníku ceny Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employer.
17 | 06 | 2021

CHARTA DIVERZITY: 5. ROČNÍK KONFERENCE MATKY A OTCOVÉ VÍTÁNI

Charta diverzity a Byznys pro společnosti si Vás tímto dovoluje pozvat na konferenci: „Matky a otcové vítáni – rodina je společný projekt“ Jubilejní V. ročník konference Matky a otcov