28 10

Akce

Předešlé akce

12 | 09 | 2018

Pomáhají firemní dary mladým lidem nebo institucím?

Zveme vás na kulatý stůl pro CSR a HR manažery a odborníky v oblasti mládeže. Součástí strategie Byznysu pro společnost je firemní dárcovství a podpora komunit a prosazování principů
09 | 08 | 2018

NETWORKINGOVÉ SETKÁNÍ členů LGBT zaměstnaneckých skupin

Zajímá vaše zaměstnance téma LGBT a řešíte jak je aktivně zapojit do diverzity? Přijďte se inspirovat příběhy firem, kterým se to daří, jako jsou Erste, Vodafone a další leadeři di
26 | 06 | 2018

Dialog 2018 Charta diverzity: „Sandwichová generace a podpora pečujících osob na trhu práce“

Networkingové setkání pro členy a signatáře Charty diverzity věnované tématům sandwichové generace a podpoře pečujících osob na trhu práce. V rámci setkání bude představen nový p
22 | 06 | 2018

Jak rozbít skleněný strop? Mezinárodní konference pořádaná Úřadem vlády ČR o vyrovnaném zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích patří k prioritním oblastem Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Přes dílčí pokrok zůstáv
15 | 06 | 2018

8. ročník konference Pride Business Forum

Letošní ročník každoroční konference Pride Business Forum se zaměří na diverzitu, na to, jak se hodnoty diverzity promítají do mise společnosti a na to, jak se projevují v businessu. T?
28 | 05 | 2018

Evropský den diverzity 2018: Předsudky a stereotypy jako skrytá brzda inovací a rozvoje společností, firem a lidí?

Akci pořádá aliance Byznys pro společnost v programu Charta Diverzity pod záštitou poslankyně Markéty Pekarové Adamové a poslance Víta Kaňkovského. Společně se zástupci a zástupkyn?
26 | 04 | 2018

Charta Diverzity – Dialog 2018: Skandinávská inspirace flexibility práce - model pracovního trhu Flexicurity

Workshop se uskuteční v rámci spolupráce v projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny v důchodovém systému. Projekt realizuje Konfederace pod
09 | 03 | 2018

Konference „Charta diverzity: matky a otcové vítáni“

Srdečně vás zveme na druhý ročník konference „Charta diverzity: matky a otcové vítáni“. Cílem konference je pokračovat v dialogu a hledání efektivních řešení jednoho z palčivých