Diversity & Inclusion MasterClass

Diversity & Inclusion MasterClass

Diverzita a inkluze se stávají globálními a ústředními tématy v době, kdy řešíme zásadní výzvy jako jsou klimatické změny, pandemie Covid-19 či pokračující technologická „revoluce“. Proto jsme v letošním roce zahájili nový projekt podporující nastavení a realizaci diverzity, flexibility a inkluze ve firmách – Diversity & Inclusion MasterClass. Projekt je financován z programu Evropské unie Právo, rovnost a občanství (2014 – 2020).

Diversity & Inclusion MasterClass pro nás znamená cestu sdílení inspirace a nástrojů, které mohou posunout společnosti i jednotlivce správným směrem. Zapojením do projektu chceme sami dále růst, pomoci lídrům a profesionálům najít si svou cestu.

V sérii šesti podcastů představujeme téma diverzity a inkluze prostřednictvím zkušeností zástupců odpovědných firem. Hovoří o tom, jak se vyrovnávají se stereotypy a předsudky a jak přihlášení se k Chartě diverzity ovlivnilo jejich firemní kulturu. Sdílejí rovněž příklady dobré praxe, které mohou být inspirací pro méně zkušené firmy.

O projektu

Hlavním cílem projektu Diversity & Inclusion MasterClass je posílit a podpořit pozitivní vnímání diverzity a inkluze na českém trhu práce ze strany zaměstnavatelů jako významných hodnot udržitelnosti a konkurenceschopnosti firem ve 21. století. Diverzita a inkluze nejsou na českém trhu práce doposud většinově vnímány a přijímány jako přidaná hodnota privátních i veřejných zaměstnavatelů. V projektu Diversity & Inclusion MasterClass proto usilujeme o vytvoření podpůrných nástrojů, které umožní širšímu spektru zaměstnavatelů v ČR se více prakticky přiblížit k oblastem diverzity a inkluze na pracovišti, včetně identifikace a podpory různorodých skupin zaměstnanců a zaměstnankyň, jejich potřeb, rozvoji talentů apod.

Do aktivit projektu postupně zveme a zapojujeme členské firmy BPS – Byznysu pro společnost a signatáře Charty diverzity. V projektu přímo spolupracujeme se slovenskou Chartou diverzity, která je projektovým partnerem. Po dobu dvou let budeme společně pracovat na inovativních a podpůrných nástrojích pro rozvoj a rozšiřování diverzity a inkluze v prostředí zaměstnavatelů nejen privátních, ale i veřejných, včetně měst a obcí.

Mezi hlavní aktivity projektu v roce 2021 patří vytvoření analytického nástroje Diversity Compass. Podpůrnými aktivitami pro tento nástroj jsou realizace průzkumů mezi zaměstnavateli, včetně členů BPS a signatářů Charty diverzity. Výsledky těchto průzkumů, včetně pilotáže Diversity Compass v partnerských firmách, umožní aktualizovat či rozšířit otázky v rámci nástroje Diversity Compass a připravit ho pro širší využívání pro zájemce z řad zaměstnavatelů a organizací.

Druhá fáze projektu navazuje vývojem široké sady nástrojů tzv. Diversity & Inclusion MasterClass, což bude souhrn, sada nástrojů, opatření, materiálů, včetně PR a komunikace, pro zavádění a rozvoj diverzity a inkluze mezi zaměstnavateli a v dalších institucích. Pro druhou fázi sestavování Diversity & Inclusion MasterClass využíváme i plánovaná networkingová setkání, workshopy, platformu diverzity, konference včetně audiovizuálních a komunikačních aktivit.

Evropská unie

Financováno z programu Evropské unie
Právo, rovnost a občanství