16 5

News

Age diversity and age discrimination in the Czech Republic: overview (Gender Studies)
News

Age diversity and age discrimination in the Czech Republic: overview (Gender Studies)

11 | 07 | 2017

In the Czech Republic, 45 - 65 years old people comprise over a quarter of the entire population and their employment plays a key role in the country's economy.

Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem
News

Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem

11 | 07 | 2017

Rovnost příležitostí pro ženy a muže je stavem, kdy obě pohlaví mohou svobodně rozvíjet své schopnosti a stejným způsobem využívat příležitostí. Znamená stejnou viditelnost, stejné postavení a stejnou účast obou pohlaví ve všech sférách veřejného a soukromého života.

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění flexibilních úprav pracovní doby
News

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění flexibilních úprav pracovní doby

11 | 07 | 2017

Kratší pracovní úvazky, flexibilní a další úpravy pracovní doby jsou důležitým nástrojem ke slaďování rodinného či osobního a pracovního života. Umožňují zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o děti nebo se starají o další osoby v rodině,

Career - Family - Equal Opportunities
News

Career - Family - Equal Opportunities

07 | 07 | 2017

The division of family roles and responsibilities is an important factor affecting the parents’ possibilities to juggle their career and family. To a large extent, the division of family roles corresponds with social stereotypes

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
News

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

07 | 07 | 2017

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují jednu z možných pracovních forem, které umožňují zaměstnancům sladit pracovní a rodinný život.

Hochtief - příklad dobré praxe
News

Hochtief - příklad dobré praxe

04 | 07 | 2017

Ve stavebnictví a souvisejících oborech pracuje téměř 9% obyvatel ČR. Populace v oboru rychle stárne, průměrný věk zaměstnanců velkých stavebních firem přesahuje průměr ČR, v HOCHTIEFu je 45 let.

Podpora kariérního růstu žen
News

Podpora kariérního růstu žen

01 | 07 | 2017

Podle studií existují neviditelné překážky ve fungování firem, které ženy odrazují od vyšších pozic nebo jim přímo zabraňují v tom, aby se o ně ucházely.

Česká podnikatelská pojišťovna
News

Česká podnikatelská pojišťovna

28 | 06 | 2017

Koncept vzdělávání zaměstnankyň na MD/RD byl připraven tak, aby se jich mohlo zapojit co nejvíce. Kolegyně na MD/RD tvoří poměrně početnou část zaměstnanců (10 %)