27 6

Aktuality

Slavnostní vyhlášení výsledků cen TOP Odpovědná firma 2017 se uskuteční 18. října
Novinka

Slavnostní vyhlášení výsledků cen TOP Odpovědná firma 2017 se uskuteční 18. října

04 | 10 | 2017

Odborná porota měla nelehký úkol - zhodnotit přihlášené strategie i projekty od téměř sedmdesátky malých i velkých firem. Ale podařilo se! My výsledky již známe, ale vy si na ně b

ČEZ - Příklad dobré praxe
Novinka

ČEZ - Příklad dobré praxe

31 | 07 | 2017

Jednou z hlavních potřeb zaměstnanců patří sladění osobního a pracovního života. Jedná se především o možnost dřívějšího návratu z mateřské či rodičovské dovolené.

Podporujete diverzitu na pracovišti? Přihlaste se do cen TOP OF!
Novinka

Podporujete diverzitu na pracovišti? Přihlaste se do cen TOP OF!

19 | 07 | 2017

Letošní ročník prestižních cen pro nejlepší projekty a programy na poli českého CSR (corporate social responsibility) nabízí možnost přihlásit se do kategorie Diverzita, která je ur?

Rozmanitost v malých a středních podnicích - osvědčené postupy a přístupy jak postupovat vpřed
Novinka

Rozmanitost v malých a středních podnicích - osvědčené postupy a přístupy jak postupovat vpřed

11 | 07 | 2017

Účelem této příručky je poskytnout manažerům malých a středních podniků jednoduchý, ale konkrétní návod pro implementaci integrovaných a efektivních opatření pro řízení rozmanitosti.

Age diversity and age discrimination in the Czech Republic: overview (Gender Studies)
Novinka

Age diversity and age discrimination in the Czech Republic: overview (Gender Studies)

11 | 07 | 2017

V České republice tvoří lidé ve věku 45 - 65 let více než čtvrtinu celé populace a jejich zaměstnání hraje v ekonomice klíčovou roli.

Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem
Novinka

Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem

11 | 07 | 2017

Rovnost příležitostí pro ženy a muže je stavem, kdy obě pohlaví mohou svobodně rozvíjet své schopnosti a stejným způsobem využívat příležitostí. Znamená stejnou viditelnost, stejné postavení a stejnou účast obou pohlaví ve všech sférách veřejného a soukromého života.

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění flexibilních úprav pracovní doby
Novinka

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění flexibilních úprav pracovní doby

11 | 07 | 2017

Kratší pracovní úvazky, flexibilní a další úpravy pracovní doby jsou důležitým nástrojem ke slaďování rodinného či osobního a pracovního života. Umožňují zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o děti nebo se starají o další osoby v rodině,

Kariéra - Rodina - rovné příležitosti
Novinka

Kariéra - Rodina - rovné příležitosti

07 | 07 | 2017

Rozdělení rodinných rolí je a odpovědností je důležitý faktor ovlivňující možnosti rodičů skloubit pracovní a rodinný život. Dělení rodinných rolí do značné míry koresponduje se sociálními stereotypy