5 12

Aktuality

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Novinka

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

07 | 07 | 2017

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr představují jednu z možných pracovních forem, které umožňují zaměstnancům sladit pracovní a rodinný život.

Hochtief - příklad dobré praxe
Novinka

Hochtief - příklad dobré praxe

04 | 07 | 2017

Ve stavebnictví a souvisejících oborech pracuje téměř 9% obyvatel ČR. Populace v oboru rychle stárne, průměrný věk zaměstnanců velkých stavebních firem přesahuje průměr ČR, v HOCHTIEFu je 45 let.

Podpora kariérního růstu žen
Novinka

Podpora kariérního růstu žen

01 | 07 | 2017

Podle studií existují neviditelné překážky ve fungování firem, které ženy odrazují od vyšších pozic nebo jim přímo zabraňují v tom, aby se o ně ucházely.

Česká podnikatelská pojišťovna
Novinka

Česká podnikatelská pojišťovna

28 | 06 | 2017

Koncept vzdělávání zaměstnankyň na MD/RD byl připraven tak, aby se jich mohlo zapojit co nejvíce. Kolegyně na MD/RD tvoří poměrně početnou část zaměstnanců (10 %)

Cena za mateřství v České republice - CERGE-EI
Novinka

Cena za mateřství v České republice - CERGE-EI

19 | 06 | 2017

Nezávislý think tank při CERGE-EI v Praze zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik

Přínosy pro podnikání díky řízení diverzity a inkluze na pracovišti s evropskými Chartami diverzity
Článek

Přínosy pro podnikání díky řízení diverzity a inkluze na pracovišti s evropskými Chartami diverzity

22 | 05 | 2017

Podniky i zákazníci jsou stále rozmanitější a náročnější, což vyžaduje strategický posun v učení a řízení znalostí. Rozmanité pracoviště představuje hlubší základnu znalostí, dovedností, životních zkušeností a perspektiv.

Globální diverzita a inkluze: Přístup, praxe a vnímání
Článek

Globální diverzita a inkluze: Přístup, praxe a vnímání

22 | 05 | 2017

Studie se zaměřuje na regionální a kulturní rozdíly v řízení a hodnocení rozmanitosti, a také na osvědčené postupy, které mají tendenci podporovat rozmanitost a začlenění.

Index zastoupení žen ve vedení 2017 dosáhl u českých TOP 250 firem 12,5 %
Novinka

Index zastoupení žen ve vedení 2017 dosáhl u českých TOP 250 firem 12,5 %

16 | 05 | 2017

Pod hlavičkou evropské Charty Diverzity jsme sestavili již v pořadí třetí kompletní český Index ženy ve vedení 2017, který sledoval skupinu TOP 250 největších českých firem podle