22 7

Aktuality

Tesco vydává již druhou zprávu o diverzitě a inkluzi
Novinka

Tesco vydává již druhou zprávu o diverzitě a inkluzi

15 | 11 | 2022

Společnost Tesco Stores Česká republika dnes vydává svou druhou zprávu o diverzitě a inkluzi, ve které se věnuje řadě personálních témat souvisejících s různorodostí a začleňováním různých skupin do pracovního procesu. Vše dokládá příběhy svých zaměstnanců, kteří jsou ve zprávě citováni. Za pokroky v oblasti diverzity a inkluze již společnost získala řadu významných cen a uznání.

Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+
Novinka

Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+

29 | 03 | 2022

Integrace lidí z Ukrajiny na českém trhu práce a ve společnosti se stala aktuální a zásadní výzvou nejen pro odpovědné firmy, ale pro celou Českou republiku!

Publikace Diverzita na trhu práce v 21. století
Novinka

Publikace Diverzita na trhu práce v 21. století

14 | 05 | 2018

Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s aliancí pro udržitelné podnikání BPS - Byznys pro společnost připravila publikaci s názvem Diverzita na trhu práce v 21. století. Jed

ČEZ - Příklad dobré praxe
Novinka

ČEZ - Příklad dobré praxe

31 | 07 | 2017

Jednou z hlavních potřeb zaměstnanců patří sladění osobního a pracovního života. Jedná se především o možnost dřívějšího návratu z mateřské či rodičovské dovolené.

Rozmanitost v malých a středních podnicích - osvědčené postupy a přístupy jak postupovat vpřed
Novinka

Rozmanitost v malých a středních podnicích - osvědčené postupy a přístupy jak postupovat vpřed

11 | 07 | 2017

Účelem této příručky je poskytnout manažerům malých a středních podniků jednoduchý, ale konkrétní návod pro implementaci integrovaných a efektivních opatření pro řízení rozmanitosti.

Age diversity and age discrimination in the Czech Republic: overview (Gender Studies)
Novinka

Age diversity and age discrimination in the Czech Republic: overview (Gender Studies)

11 | 07 | 2017

V České republice tvoří lidé ve věku 45 - 65 let více než čtvrtinu celé populace a jejich zaměstnání hraje v ekonomice klíčovou roli.

Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem
Novinka

Rovné příležitosti jako součást společenské odpovědnosti firem

11 | 07 | 2017

Rovnost příležitostí pro ženy a muže je stavem, kdy obě pohlaví mohou svobodně rozvíjet své schopnosti a stejným způsobem využívat příležitostí. Znamená stejnou viditelnost, stejné postavení a stejnou účast obou pohlaví ve všech sférách veřejného a soukromého života.

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění flexibilních úprav pracovní doby
Novinka

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění flexibilních úprav pracovní doby

11 | 07 | 2017

Kratší pracovní úvazky, flexibilní a další úpravy pracovní doby jsou důležitým nástrojem ke slaďování rodinného či osobního a pracovního života. Umožňují zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o děti nebo se starají o další osoby v rodině,

Flexibilita v práci