Archiv článků

V rámci Evropského Dne Diverzity se také k podpoře diverzity přidalo veřejně hned několik nových významných firem, jako Vodafone, RWE, Accor Hotels, HOCHTIEF, Shell či Rossmann. Ti se připojili k evropské Chartě Diverzity, která je dobrovolným závazkem zaměstnavatelů toto téma podporovat. Seznamte se s jejich přístupem k diverzitě.

Miroslav-Kos-HochtiefSpolečnost HOCHTIEF je první stavební firmou v ČR, která se rozhodla připojit k tématu diverzity. „Je pro nás důležité veřejně svým současným i potencionálním zaměstnancům sdělovat, co je pro nás podstatné. Rozmanitost pro nás znamená velkou příležitost, ale i četná rizika a každodenní nároky na toleranci, porozumění a především komunikaci.“
Daniela-Nová-Accor-Hotels-300x200

 

Nově se k Chartě připojuje také hotelový řetězec Accor Hotels. „Podporujeme zaměstnávání handicapovaných kolegů, nabízíme stejné podmínky pro ženy i muže bez ohledu na věk či kulturu. V loňském roce jsme se také připojili k projektu United Nations, HeForShe. Celá naše hotelová skupina považuje diverzitu za důležitou oblast a snažíme se našim zaměstnancům připravit takové projekty, aby byly pracovní podmínky skutečně vhodné pro všechny. Podpis Charty Diverzity je pro nás přirozeným dalším krokem, kterým jsme chtěli vyjádřit náš závazek podporovat odpovědné podnikání.“


Erika-Vorlová-RWE-300x200Nová signatářská firma RWE

„Byť se podpis Charty může zdát formálním krokem, pro RWE to znamená oficiální potvrzení toho, že se diverzitě věnujeme, diverzitním opatřením věříme a chceme tak být i vnímáni. Nevěnovat se jí znamená nejenom ztrátu konkurenceschopnosti na trhu, ale také snižování angažovanosti a spojenosti zaměstnanců. Ve společnosti RWE již několik programů na podporu diverzity běží, ale těšíme se na dobu, kdy se diverzita stane nedílnou součástí jak manažerské praxe, tak vnímání všech zaměstnanců a  nebude tudíž zapotřebí tolik programů a osvěty. To je náš cílový stav, cesta k němu je ještě dlouhá a složitá, nicméně již nyní máme na základě interního měření a dotazníků celoskupinový akční plán diverzity na roky 2016 – 2018.“


Veronika-Ivanovič-a-Jana-Vychroňová-VodafoneVodafone diverzitu aktivně podporuje

Ve společnosti Vodafone věříme, že díky diverzitnímu a inkluzivnímu prostředí získáme a udržíme nejtalentovanější lidi a budeme schopni učinit nejlepší rozhodnutí pro naše zákazníky a akcionáře. Každý z nás je odpovědný za vytvoření prostředí, kde se lidé budou cítit dobře – bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, hodnoty, hendikep, věk, sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Diverzitní prostředí je základem pro dlouhodobý úspěch firmy. Máme různorodé zákazníky se specifickými potřebami a přáními. Pokud mezi sebou budeme mít zaměstnance, kteří jsou schopni těmto potřebám porozumět a zákazníkům vyhovět, pak firma dlouhodobě zvyšuje zisky. Charta Diverzity je v souladu s našimi hodnotami a směrem, kterým jdeme. Věřím, že dnešní podpis a naše iniciativy na podporu Diverzity budou inspirací pro ostatní.”

 
Olga-Stanley-Rossmann-300x200„Otázku diverzity na pracovišti podporujeme, jelikož vnímáme, že to současné fungování společnosti obohatí. Firma na českém trhu úspěšně funguje již přes 22let, zaměstnává více než 700 lidí a diverzita dává možnost firmě růst tím, že dá příležitost lidem s rozdílnou povahou, odlišnými zkušenostmi, kreativitou a využije toho co nejlépe. V rámci našich společensky odpovědných projektů neustále upozorňujeme na problematiku rozdílnosti ve společnosti a snažíme se zaměstnancům pomáhat k odstranění různých bariér existujících z důvodu předsudků,“
představuje svůj přístup firma Rossmann.

 

 

Text evropské Charty Diverzity a možnost, jak k ní přistoupit.

 

Evropská Charta Diverzity

 Evropská Charta Diverzity je závazkem zaměstnavatelů podporovat diverzitu a rozmanitost na pracovišti. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou ministryně práce a sociálních věci Michaely Marksové a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Podpis a naplňování Charty v České republice jako národní partner koordinuje nezisková organizace Byznys pro společnost, která sdružuje přední tuzemské podniky, zajímající se o společenskou odpovědnost a udržitelnost. Po celé Evropě se k ní přihlásilo již více než 7500 zaměstnavatelů.

Více na www.diverzita.cz.

U českých TOP 250 největších firem dosahuje zastoupení žen ve všech statutárních orgánech 10,4% žen (to představuje 128 žen z celkového počtu 1227 mužů). Alespoň 1 ženu ve vrcholných orgánech má 36% firem. V dozorčích radách má z TOP 250 alespoň 1 ženu 57,4% firem. Pro srovnání v dozorčích radách největších českých akciových společností je 14,4%, ve Velké Británii najdete ve srovnatelných firmách 18% žen.

 Výsledky druhého ročníku Indexu ženy ve vedení 2016 zveřejnila platforma Byznys pro společnost v rámci Evropského dne diverzity. Tu organizuje pod hlavičkou evropské Charty diverzity v České republice poprvé. Jeho českou premiéru zaštítil ministr Jiří Dienstbier. Z pohledu žen ve vedení fungují i sektorová specifika. Zatímco v oboru pojišťovnictví, zásobování vodou či v zábavné a rekreační činnosti  je jich zastoupeno nejvíce, nejméně jich najdeme ve statutárních orgánech v oborech těžba či stavebnictví.

„Výsledky Indexu nás překvapili. Přestože se situace se zastoupením žen v nejvyšším vedení i v největších českých firmách postupně mírně zlepšuje, stále zhruba 170 firem nedosahuje základního průměru z pohledu počtu žen v nejvyšším vedení. Na druhou stranu najdeme stále více žen předsedkyní a jednatelek velkých firem“, říká k výsledkům letošního Indexu Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

V rámci evropského dne diverzity se také k podpoře diverzity přidalo veřejně hned několik nových významných firem, jako Vodafone, RWE, Accor Hotels, Hochtief, Shell či Rossmann. Ti se připojili k evropské Chartě diverzity, která je dobrovolným závazkem zaměstnavatelů toto téma podporovat. Společnost Hochtief je první stavební firmou v ČR, která se rozhodla veřejně k tématu diverzity. „Je pro nás důležité veřejně svým současným i potencionálním zaměstnancům sdělovat, co je pro nás podstatné. Rozmanitost pro nás znamená velkou příležitost, ale i četná rizika a každodenní nároky na toleranci, porozumění a především komunikaci“, dodává k motivacím k podpisu Adriana De Martini z firmy Hochtief. Nově se k Chartě připojuje také hotelový řetězec Accor. „Podporujeme zaměstnávání handicapovaných kolegů, nabízíme stejné podmínky pro ženy i muže bez ohledu na věk či kulturu. V loňském roce jsme se také připojili k projektu United Nations, HeForShe,“ přibližuje konkrétní aktivity firmy Accor Hotels Marek Audes.

Den diverzity doprovází také inovativní kampaň Nejsem žádný průměr! Tu spustil Byznys pro společnost s partnery přímo na jednotlivých pracovištích s cílem podpořit rozmanitosti v pracovních kolektivech. Jde o unikátní nástroj interní komunikace pro zaměstnavatele, kteří mohou zábavnou formou propagovat mezi svými zaměstnanci přínosy rozmanitosti/diverzity a ukázat, co pro její podporu dělají nebo plánují udělat. Kampaň si již vyzkoušely stovky českých zaměstnanců i u nás.

Celý program Dne diverzity naleznete zde:

http://events.byznysprospolecnost.cz/events/den-diverzity/

Text evropské Charty Diverzity a možnost, jak k ní přistoupit.

 O Indexu zastoupení žen ve vedení 2016

 Index zastoupení žen ve vedení je jedinečný Index, který každoročně mapuje zastoupení žen v nejvyšším vedení TOP 250 největších českých firem podle obratu. Index sestavuje platforma Byznys pro společnost, která v ČR koordinuje evropskou Chartu diverzity.

Evropská Charta diverzity

 Evropská Charta Diverzity je závazkem zaměstnavatelů podporovat diverzitu a rozmanitost na pracovišti. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou ministryně práce a sociálních věci Michaely Marksové a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Podpis a naplňování charty v České republice jako národní partner koordinuje nezisková organizace Byznys pro společnost, která sdružuje přední tuzemské podniky, zajímající se o společenskou odpovědnost a udržitelnost. Po celé Evropě se k ní přihlásilo již více než 7500 zaměstnavatelů.

Mezi signatáře Charty Diverzity, jíž je Byznys pro společnost národním koordinátorem, se tento týden připojila společnost Provident Financial. Společnost, která byla založena ve Velké Británii již v roce 1880 a na českém trhu funguje od roku 1997, patří mezi největší nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů v České republice a oblast diverzity podporuje dlouhodobě.

V současné době má Provident v nejvyšším vedení tři ženy, které řídí divize financí, úvěrových rizik a strategických projektů. V týmu senior managementu jsou ženy zastoupeny podílem 40% a na pozicích v liniovém managementu je to pak dokonce 61%.

Provident již v minulosti dvakrát prošel genderovým auditem organizace Gender Studies a rozvoj žen podporuje i pomocí účasti v kariérních programech, například v programu Equilibrium Britské obchodní komory.

Že diverzita zaměstnancům Providentu pomáhá při skloubení pracovního a osobního života, potvrzuje i Kateřina Jarošová, specialistka pro společenskou odpovědnost, která říká: „V Providentu mohu využívat flexibilní pracovní doby a práce z domova, což mi umožnilo nastoupit po rodičovské dovolené přímo zpátky na původní pracovní pozici a na plný úvazek. Cením si těchto podmínek, které mi umožňují věnovat se práci naplno a přesto být svým dětem k dispozici.”

Charta Diverzity vychází z předpokladu, že v ekonomickém zájmu společností je budovat firemní kulturu, která je profesně otevřená každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci. Dokument podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděn pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Česko je 14. zemí EU, ve které mohou zaměstnavatelé k chartě přistupovat. V Evropě ji podepsalo již přes 7000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přes 14 milionů lidí.

O projektu Diverzita v ČR:

Naše aktivita je součástí projektu “Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu”. Ten je realizován díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím programu Dejme (že)nám šanci, který v ČR realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Projekt si klade za cíl intenzivní komunikační kampaní upozornit na opodstatněnost zvýšení, dosud nízkého, zastoupení žen ve vedení státních, městských i soukromých firem. www.diverzita.cz

Víte, že jednačtyřicet procent tuzemských finančních institucí nemá ve statutárních orgánech ani jednu ženu? A že z 250 největších firem v Česku má v dozorčí radě více než polovinu žen jedenáct firem? A kdo myslíte, že přitom dělá sedmdesát procent spotřebitelských rozhodnutí a tvoří více než polovinu absolventů vysokých škol? Podívejte se na nový Index zastoupení žen ve vedení, který sestavila platforma Byznys pro společnost pod hlavičkou evropské Charty diverzity.

Zatímco v odvětvích, jako jsou reality, obchod, pohostinství, vzdělávací  instituce, je v dozorčích radách akciových společností více než  38 procent žen, v energetice, těžařském průmyslu či vodárenství je to v průměru o deset procent méně.  A více než čtyřicet procent tuzemských finančních institucí nemá ani jednu ženu ve statutárních orgánech.

A to přesto, že téměř pětačtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů jsou ženy, více než polovinu absolventů vysokých škol tvoří právě ženy. A ženy mají také vliv na více než sedmdesát procent spotřebitelských rozhodnutí.

Pod hlavičkou evropské Charty diverzity sestavila nevládní platforma společenské odpovědnosti Byznys pro společnost první kompletní český Index zastoupení žen ve vedení, který zmapoval 27 tisíc akciových společností a 414 tisíc společností s ručením omezeným, zároveň sledoval samostatně skupinu TOP 250 největších firem podle obratu.

“Je prokázané, že genderově rozmanité prostředí je výhodné, přináší větší množství alternativ při rozhodovaní, které může vést k vylepšenému obrazu firmy na veřejnosti, podporovat firmu a její výkonnost v ekonomicky složitých obdobích nebo přispívat k lepšímu porozumění zákazníkům společnosti,” uvedla  šéfka platformy Byznys pro společnost Pavlína Kalousová.

Přiznává, že ve finále čekala horší výsledky. Překvapilo ji relativně vysoké zastoupení žen v dozorčích radách akciových společností. V průměru v nich zasedá 38 procent žen, což jsou dvě pětiny. “Pětinu žen bychom našli  i v představenstvech. Mysleli jsme, že více žen v dozorčích radách a představenstvech bude spíše v malých firmách, ale ukázalo se, že ani společnosti s obratem nad 100 milionů korun na tom v některých odvětvích nejsou zle,” říká Kalousová.

Akciové společnosti: nejméně žen ve firmách kotovaných na burze

Žen ve vedení soukromých firem (data za 27 tisíc akciových společností – poznámka redakce) za posledních pět let ani nepřibylo, ani neubylo. V průměru jich je přes 38 procent v dozorčích radách akciových společností a přes 20 procent v představenstvech. Čím větší firma, tím je ale zastoupení žen nižší.  A ve firmách s obratem nad 100 milionů korun je v dozorčích radách akciových společnosti 27,1 procenta a v představenstvech 11,5 procenta.

Podíváme-li se pak na zastoupení žen ve firmách nad 100 zaměstnanců, v dozorčích radách jich najdeme 25,1 procenta. A nejnižší zastoupení na českém trhu vykazují tradičně společnosti kotované na burze. “Zde navíc v čase zastoupení žen ve vrcholových  orgánech klesá. Dozorčí rady i představenstva 13 českých firem kótovaných na pražské burze mají průměrné zastoupení žen  v dozorčích radách na úrovni pěti procent,” upozorňuje Kalousová.

A rozdíly panují také mezi jednotlivými sektory. Tam mají nejvyšší zastoupení u akciových společností obory, jako jsou nemovitosti či veřejná správa. Naopak průmyslová odvětví – energetika či těžba nerostných surovin – jsou na tom podstatně hůř.

Pozn.: Odvětví činnosti s nejnižším a nejvyšším průměrným podílem žen v dozorčích radách akciových společností v roce 2015. Zdroj: Byznys pro společnost

Pozn.: Odvětví činnosti s nejnižším a nejvyšším průměrným podílem žen v dozorčích radách akciových společností v roce 2015. Zdroj: Byznys pro společnost

Společnosti s ručením omezeným

Podíl žen-jednatelek ve společnostech s ručením omezeným je podle indexu  21,4 procenta. Za posledních pět let  se situace nemění. Nejvyšší zastoupení jednatelek je ve firmách založených po roce 2010. I v zastoupení žen ve vedení společností s ručeným omezeným dle oborů existují jasné rozdíly.

Více než polovina je jich v oblasti zdravotní a sociální péče, výrazně jsou zastoupeny i ve vzdělávání, ve stavebnictví, u těžebních a energetických firem je to výrazně horší a ve veřejné správě je to u společnosti s ručením omezeným čistá nula.

Pozn.: Odvětví činnosti s nejnižším a nejvyšším průměrným podílem žen mezi jednateli ve společnostech s ručením omezeným roce 2015. Zdroj: Byznys pro společnost

Pozn.: Odvětví činnosti s nejnižším a nejvyšším průměrným podílem žen mezi jednateli ve společnostech s ručením omezeným roce 2015. Zdroj: Byznys pro společnost

Index ženy ve vedení TOP 250

U českých TOP 250 největších firem podle obratu dosahuje zastoupení žen v dozorčích radách 13,1 procenta žen v roce 2015. Alespoň jednu ženu ve vrcholných orgánech má 35,9 procenta firem. V dozorčích radách má z TOP 250 alespoň jednu ženu 38,4 procenta firem.

“Pro srovnání stejný index Women on Boards, sestavovaný ve Velké Británii, ukázal, že v dozorčích radách 250 největších akciových společností bylo v roce 2015 v průměru 18 procent žen, což je více než dvojnásobek než v roce 2011,” uvedla Kalousová.

Více než padesát procent žen ve složení dozorčích rad má v roce 2015 jedenáct firem. Nejlépe si podle Indexu žen ve vedení vede Madeta, která má v dozorčí radě stoprocentní zastoupení a která získala i ocenění Firma vstřícná k ženám v soutěži TOP Odpovědná firma. Madeta je velkým výrobním podnikem, který si za posledních pět let drží vysoký standard. Dobře je na tom ale také například Vodafone, Letiště Praha nebo Vítkovice Power Engineering.

Pozn.: Zlatá úroveň (více než 50 procent žen v dozorčích radách) mezi firmami z žebříčku TOP 250 podle obratu. Zdroj: Byznys pro společnost

Pozn.: Zlatá úroveň (více než 50 procent žen v dozorčích radách) mezi firmami z žebříčku TOP 250 podle obratu. Zdroj: Byznys pro společnost

“V Indexu nezveřejňujeme jen procenta, ale rozhodli jsme se zveřejnit i jména firem, pro které je rozmanitost ve vedení důležitá. Zároveň upozorňujeme na to, že existují odvětví, kde o ženu v nejvyšším vedení nezavadíte. Index budeme každý rok aktualizovat a sledovat meziroční vývoj,” doplnila Kalousová.

Podívejte se na sektorové žebříčky TOP 250: Nejhůře jsou na tom finance a energetika

Velkoobchod a maloobchod

V tomto sektoru se ženám daří nejlépe.  Ve dvanácti firmách je ve statutárních orgánech více než polovina žen, v dalších třech firmách pak více než třetina. V tabulce uvádíme prvních dvanáct firem dle abecedy.

Pozn.: Jde o sektorový žebříček v oboru velkoobchod, maloobchod, oprava a údržba motorových vozidel – statutární orgány celkem. Zdroj: Byznys pro společnost

Pozn.: Jde o sektorový žebříček v oboru velkoobchod, maloobchod, oprava a údržba motorových vozidel – statutární orgány celkem. Zdroj: Byznys pro společnost

Zpracovatelský průmysl 

Ani jedna z firem ve zpracovatelském průmyslu z žebříčku TOP 250 nemá ve statutárních orgánech (dozorčí radě a představenstvu) více než polovinu žen, více než třetinu žen má 16 firem. V tabulce uvádíme dle abecedy prvních deset.

Pozn.: Jde o index zastoupení žen ve vedení - TOP 10 firem ve zpracovatelském průmyslu (dle abecedy dle zastoupení žen ve všech statutárních orgánech v roce 2015 ze vzorku 250 největších firem). Zdroj: Byznys pro společnost

Pozn.: Jde o index zastoupení žen ve vedení – TOP 10 firem ve zpracovatelském průmyslu (dle abecedy dle zastoupení žen ve všech statutárních orgánech v roce 2015 ze vzorku 250 největších firem). Zdroj: Byznys pro společnost

Finanční instituce

Jednačtyřicet procent finančních institucích nemá ve statutárních orgánech ani jednu ženu. V tabulce uvádíme prvních deset firem dle abecedy, které mají ve vedení alespoň více než deset procent žen.

“Indexem 10,31 procenta se rozumí poměr zastoupení žen na počet členů příslušných statutárních orgánů pro dané období,” vysvětluje Kalousová. O třetině či polovině žen ve statutárních orgánech finančních institucí si v Česku zatím můžeme nechat zdát…

Pozn.: Jde o index zastoupení žen ve vedení - TOP 10 firem v peněžnictví a pojišťovnictví (dle abecedy dle zastoupení žen ve všech statutárních orgánech v roce 2015 ze vzorku 250 největších firem). Zdroj: Byznys pro společnost

Pozn.: Jde o index zastoupení žen ve vedení – TOP 10 firem v peněžnictví a pojišťovnictví (dle abecedy dle zastoupení žen ve všech statutárních orgánech v roce 2015 ze vzorku 250 největších firem). Zdroj: Byznys pro společnost

Energetické společnosti

Přes polovinu žen ve vedení má Bohemia Energy, více než deset procent pak dalších pěti firem.

Pozn.: INDEX ŽENY VE VEDENÍ TOP 250 – sektorový žebříček v oboru výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla – statutární orgány celkem. Zdroj: Byznys pro společnost

Pozn.: INDEX ŽENY VE VEDENÍ TOP 250 – sektorový žebříček v oboru výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla – statutární orgány celkem. Zdroj: Byznys pro společnost

Stavebnictví

Pro české ženy nejméně dostupné odvětví. Více než deset procent žen ve statutárních orgánech mají jen čtyři společnosti z TOP 250.

Pozn.: Jde o sektorový žebříček v oboru stavebnictví – statutární orgány celkem. Zdroj: Byznys pro společnost

Pozn.: Jde o sektorový žebříček v oboru stavebnictví – statutární orgány celkem. Zdroj: Byznys pro společnost

Index zastoupení žen ve vedení vznikl v rámci projektu Diverzita + – Bereme ženy na palubu za podpory Norských fondů z programu Nadace OSF.

Stále rostoucí rodina signatářů evropské Charty Diverzity je v Česku bohatší o dalšího významného člena – kosmetický gigant L’Oréal.

Chartu, v níž se firmy hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí, za společnost podepsal Laurent Boukobza, Country Managing Director L’Oréal pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

“V naší společnosti se vše točí kolem lidí a je tudíž logické, že diverzitu vnímáme jako jednu z klíčových hodnot. Je důležité být v této oblasti proaktivní a vytvářet v práci pro všechny lidi podmínky bez ohledu na jejich pohlaví, sociální nebo etnické zázemí či zdravotní znevýhodnění,” říká Laurent Boukobza.

“Evropská Charta Diverzity se po podpisu stává jedním ze strategických dokumentů pro zaměstnavatele,” vysvětluje Pavlína Kalousová, předsedkyně nevládní platformy Byznys pro společnost, která je v Česku národním koordinátorem Charty: “Bezmála třicet tuzemských významých podniků, které se k dokumentu během prvních měsíců již připojily je pro nás dokladem, že téma diverzity je vnímáno stále silněji a má v České republice velký potenciál.”

Charta vychází z předpokladu, že v ekonomickém zájmu společností je budovat firemní kulturu, která je profesně otevřená každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

Dokument podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděn pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

Česko je 14 zemí EU, ve které mohou zaměstnavatelé k chartě přistupovat. V Evropě ji podepsalo již přes 7000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přes 14 milionů lidí.

O projektu Diverzita v ČR:

Naše aktivita je součástí projektu “Diverzita 2013+ – Getting women on board. Bereme ženy na palubu”. Ten je realizován ve spolupráci s Otevřenou společností, Národohospodářským ústavem Akademie věd UK a  norským Institute for Social Research díky finanční podpoře Norských fondů, prostřednictvím projektu Dejme (že)nám šanci, který v ČR realizuje Nadace Open Society Fund Praha. Projekt si klade za cíl intenzivní komunikační kampaní upozornit na opodstatněnost zvýšení, dosud nízkého, zastoupení žen ve vedení státních, městských i soukromých firem. www.diverzita.cz

12


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN