Archiv článků

V době, kdy je v České republice jedna z nejnižších úrovní nezaměstnanosti, jsou změny na pracovním trhu nevyhnutelné. Zaměstnavatelé si váží spolehlivých a pracovitých zaměstnanců a snaží se je udržet. V této souvislosti nelze opomenout skrytý potenciál, který mají přímo před očima. Jsou jimi matky, které se vrací po mateřské dovolené. Jak nalákat ženy zpět do zaměstnání, porozumět jejich potřebám a nabídnout vhodné benefity? Právě na to se zaměřují naše dva průzkumy, jejichž výsledky budeme prezentovat 10. března na konferenci „Matky vítány“.

Zapojte se i vy

Proč se matky nevrací dle očekávání? Známe dostatečně jejich potřeby? Nabízíme benefity, které jsou žádoucí? Otázky, které jsou pro firmu nevyhnutelné. Podělte se s námi, jak to chodí na straně zaměstnavatele.  Krátký dotazník najdete zde.

Plánujete návrat do zaměstnání a bojíte se, nebo jste se o něj již pokusila, ale nevyšlo to kvůli nepříznivým podmínkám na straně zaměstnavatele? Jaké jsou vaše potřeby, které ulehčí váš návrat? Zajímá nás váš názor. Krátký dotazník je k dispozici zde.

Konference

Výsledky průzkumu mají za cíl propojit přání a potřeby rodičů a zaměstnavatelů. K dispozici budou na již zmíněné konferenci „Matky vítány“. Diskutovat budeme především otázky, jaký mají matky sociální i ekonomický přínos pro zaměstnavatele, jakým způsobem je firmy podporují v rychlejším a efektivnějším návratu a zda existuje státní podpora pro firmy, které chtějí realizovat aktivity prorodinné politiky, která by usnadnila návrat rodičů do zaměstnání. Neopomeneme ani témata diverzita, flexibilita, work-life balance. Konference je určena pro velké i menší zaměstnavatele, odborníky, média, stát a profesní sdružení.

Hlavním partnerem je společnost Vodafone, spolupracujícím partnerem společnost ČSOB, Randstad a mediálním partnerem portál JenProŽeny.cz a časopis Týden.

 

Více informací a registrace zde.

 

Současné preference mladých lidí či přístup, který doprovází jejich vstup na trh práce, jsou výrazně poznamenány tím, že se nechtějí pro jednu firmu/jednoho zaměstnavatele dlouhodobě angažovat ani vázat. Vedle práce chtějí i více času věnovat soukromému životu, chtějí cestovat, bavit se. I mladí lidé, kteří přichází z ústavního prostředí (dětských domovů) sdílejí přirozeně podobné představy a jejich přístup k budoucí práci je tím také ovlivněn. Vedle toho si však s sebou při vstupu na trh práce nesou další faktory, které souvisejí s tím, že část svého života strávili v ústavním prostředí.

Právě tématu mladých lidí opouštějících po dovršení zletilosti dětské domovy a jejich úsilí uplatnit se na trhu práce se 16. června 2016 věnoval v Senátu speciální kulatý stůl. Ten pořádala místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, odborná platforma Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem.

DSC_9012

Kulatého stolu se zúčastnili zejména zástupci firem/zaměstnavatelů, kteří pomáhají mladým lidem odcházejícím z dětských domovů s uplatněním na trhu práce, zástupci dětských domovů, domů na půl cesty a odborníci z relevantních organizací či profesí.
Diskuse se vedla na základě zkušeností z projektů New Job New Life, který společně realizují Byznys pro společnost a Nadace Terezy Maxové dětem a Rozjedu to!, který je rozvíjen ve spolupráci Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti Škoda Auto.

Vybraní zaměstnavatelé, kteří se v projektech angažují, představili své zajímavé a cenné zkušenosti, postřehy spojené se zaměstnáváním mladých lidí a v mnoha otázkách panovala shoda. Přinášíme malý souhrn diskuse.

„Zkušenosti nám říkají, že nastavení stejných pravidel pro všechny, bez ohledu na to, z jakého prostředí pocházejí, je na pracovišti ku prospěchu všem. Všichni mají rovný přístup. Tento postup se nám vyplácí i vůči mladým lidem, kteří vyrostli v dětských domovech. V případě „selhání” dáváme nové příležitosti, ale chyby/rizika je třeba pojmenovat a zajistit, aby se neopakovaly. Důležitá je komunikace! To souvisí právě s jasným nastavením pravidel.” (Zkušenosti Bageterie Boulevard)

DSC_9125

 

„Mladé lidi, kteří vyrostli v dětských domovech, je třeba v rámci pracovního procesu, krom jiného, učit, jak mají přijímat zpětnou vazbu od sých kolegů a kolegyň na pracovišti. Na to nejsou z ústavního prostředí zvyklé. Rovněž je důležité pracovat s jejich potenciálem a rozvíjet cíleně jejich silné stránky a kompetence. Aby bylo jejich uplatnění úspěšné, je třeba podporovat a vytvářet příležitosti, aby mladí lidé mohli dělat, co jim jde a co umí, nebo mají potenciál umět a měli by k tomu být vedeni.” (Zkušenosti Škoda Auto)

„U nás každý dostává šanci, bez ohledu z jakého prostředí přichází. Nevidíme důvod, proč by to nešlo u dětí z dětských domovů. Určitě by nám pomohlo, pro další spolupráci, abychom věděli, jak tito mladí lidé vlastně žili, takže zvažujeme i návštěvu dětského domova. Měli jsme u nás několik exkurzí, aktuálně zajišťujeme brigády. Snažíme se předávat zkušenosti a nacházet do budoucna kvalitní spolupracovníky, což je dnes problém. Plánujeme zaměstnání na trvalejší úvazky.           (Poznatky dm drogerie markt)

(Podle průzkumu agentury Median z roku 2013 v rámci téměř 100 dětských domovů bylo zjištěno, že 51% dětí z DD se vyučí v oboru kuchař/číšník. V rámci projektu NJNL však téměř nikdo z mladých lidí tuto práci trvale nevykonává. Jak zaznělo na kulatém stole i ze strany zástupců DD, velký zájem vykonávat tuto práci na straně mladých lidí není). 

Pomůže mentor a otevřený přístup

Pro úspěch je klíčové vedení a rozvoj kompetencí mladých lidí. Zaměstnavatelé se shodují na tom, že mladí lidé z dětských domovů potřebují k úspěšnému začlenění do pracovního života mentora, a to ideálně rovnou od nástupu do práce, na brigádu, či stáž.

„Máme rozsáhlý pro bono a CSR program, dlouhodobě se snažíme realizovat projekty s dětskými domovy a velmi jsme uvítali účast v projektu jako je New Job New Life. Program stáží máme, s ohledem na naší činnost, zejména v administrativě a v kanceláři a naše zkušenost je výborná!  V rámci stáží zajištujeme i mentoring”.  (Zkušenosti mezinárodní právnické kanceláře Allen & Overy)

Například ve stavební společnosti Sipral propojují společenskou odpovědnost firmy a současně potřebu získávat pracovní sílu na určité pozice. Realizují exkurze a i možnosti brigád, včetně pracovních úvazků. „My bychom si rádi z těchto mladých lidí vychovali potenciální zaměstnance na potřebné profese v našem oboru. Jejich úspěšnou integraci do práce, i na základě zkušeností, podporujeme systematickým vedením a mentoringem.”

DSC_9096

Budoucí zaměstnance hledá i společnost Hilton Hotels Prague. „Pořádáme i globální aktivitu Kariérní dny pro mladé lidi do 35 let. Zaměstnáváme mladé lidi, kteří vyrostli v dětských domovech, snažíme se pomoci, ale také získat potenciálně kvalitní zaměstnance se vztahem k firmě. Většinou se nám v rámci firmy osvědčuje otevřeně komunikovat (samozřejmě s jejich souhlasem), že zaměstnáváme mladé lidi se zkušeností z dětského domova. Pomáhá to jejich dobré integraci i otevřenosti pracovního prostředí. Navíc, u nás má šanci budovat kariéru každý. V hotelovém průmyslu  se ředitelem hotelu může stát někdo, kdo začínal jako kuchař!”

A na jakých klíčových doporučeních se účastníci ve vztahu k omezování bariér pro začleňování mladých lidí na trh práce shodli?

1.       Mladým lidem, kteří opouští dětské domovy po dosažení zletilosti, by měla být ze strany veřejné správy věnována systematická a cílená podpora zejména při přípravě na odchod a vstup do samostatného života.

2.     Zaměstnavatelé by měli být ze strany veřejné správy mnohem více podporováni, včetně vytváření vhodných podmínek na trhu práce, aby se neobávali zaměstnávat mladé lidi s touto životní zkušeností.

Za firmy se panelové diskuse zúčastnily zástupkyně z pěti firem za projekt New Job New Life a Škody Auto za projekt Rozjedu to! (Bageterie Boulevard – Kateřina Vyškrabková; Sipral – Kateřina Tůmová;  Allen & Overy –  Marcela Hogenová;  dm drogerie markt – Kateřina Spišak;  Hilton Hotels Prague – Hana Urbanová;  ŠKODA AUTO – Dominka Matarazzo.)  Do projektu New Job New Life se zapojilo již několik desítek zaměstnavatelů, firem.

 

Již tento čtvrtek se do Prahy sjedou špičky LGBT diverzity. Mezi nimi John Amaechi, Evan Davis a mnozí další. Pro HR manažery jsou připraveny i praktické workshopy.

Pride Business Forum je každoroční konference, která se koná během festivalu Prague Pride. Jejím cílem je pomoci firmám vytvářet více inkluzivní prostředí pro LGBT zaměstnance, dodavatele a zákazníky. Fórum přináší manažerům a byznys profesionálům ojedinělou příležitost ke sdílení zkušeností v otázkách diverzity ve firemním prostředí. Byznys pro společnost je v rámci Charty diverzity partnerem této konference.

Konference každoročně přiváží do Prahy přední odborníky na oblast diverzity a LGBT na pracovišti. V letošním roce například Johna Amaechiho, držitele Řádu britského impéria (OBE). John Amaechi je psycholog a manažerský kouč a je autorem bestsellerů, které vycházejí v nakladatelství New York Times. John byl prvním britským sportovcem, který si vybudoval kariéru v NBA a prvním hráčem, jehož dres byl oficiálně vyvěšen v americké basketbalové síni slávy. Patří také k nevelkému počtu profesionálních sportovců, kteří veřejně přiznali svoji homosexuální orientaci.

Na konferenci budete mít také možnost potkat známého ekonomického moderátora BBC Evana Davise, který působí od září 2014 jako moderátor pořadu stanice BBC2 Newsnight. Je dobře znám jako moderátor pořadu Today rozhlasové stanice BBC Radio 4 a reality show BBC2 Dragons Den (Dračí doupě) z podnikatelského prostředí.

Své zkušenosti se zaváděním budou také sdílet přední evropští manažeři velkých firem jako Sander van ‘t Noordende
CEO Accenture Products Operating Group nebo Carl Clarke
Head of Organisation Effectiveness z Vodafonu z Londýna, ale i čeští zástupci firem, jako IBM.

Na konferenci také proběhne workshop, který připravil Byznys pro společnost pro HR profesionály na téma zavádění diverzity a benefitů pro LGBT zaměstnance. Zde se o své zkušenosti podělí například Česká spořitelna, Vodafone a právní analýzu situace ukáže zástupce Allen & Overy LLP.

Registrovat zdarma se můžete na http://pridebusinessforum2016.workplacepride.org/registration/, více take na www.byznysprospolecnost.cz

 

 

 

Platforma Byznys pro společnost představuje novou kampaň Nejsem žádný průměr! na podporu rozmanitosti v pracovních kolektivech. Akce je určená pro všechny – komerční i nekomerční organizace, malé i velké firmy, soukromý i veřejný sektor, nakonec pro každého, kdo by si chtěl změřit „koeficient průměrnosti“.

Nejsem žádný průměr! vtipným a hravým způsobem ukazuje na jedinečnost každého z nás a na bohatství rozmanitosti. Je to unikátní nástroj pro zaměstnavatele, kteří zábavnou formou můžou propagovat mezi svými zaměstnanci přínosy rozmanitosti a ukázat, co pro její podporu dělají nebo plánují udělat (např. možnost pracovat na zkrácený úvazek nebo z domova, respektování individuality zaměstnanců, rovné příležitosti pro ženy, muže a další).

Platforma Byznys pro společnost dodá kompletní grafickou a obsahovou podobu, upravenou na míru dle potřeby zaměstnavatele, který pak může kampaň uskutečnit formou interní komunikace s využitím grafiky a odkazem na speciální webové stránky www.diverzita.cz anebo využit interaktivní prvky tzv. smilebox.

Kampaň jako první odstartovala společnost Zentiva, kde se do ní zaměstnanci zapojili prostřednictvím smileboxu a interní kampaní. Jak akce v Zentivě probíhala se můžete podívat na fotografiích níže.

A na závěr to nejlepší – každý si může vyzkoušet akci osobně na Dni diverzity 16. 5.  a  „test průměrnosti“ na http://nejsemzadnyprumer.diverzita.cz/.

Akce je realizována v rámci projektu Diverzita 2013+ – Bereme ženy na palubu, kterou podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, a je financován z Norských fondů.

12345...


Signatáři

BPS – Byznys pro společnost, z. s.

Kontakty
Členské firmy
Přidejte se
Náš web
English

Spojte se s námi

Kontakty
Facebook
Twitter
LinkedIN