Back to Events

Stejná práce, stejná odměna? Budoucnost transparentnosti v odměňování v kontextu legislativy EU

When: