What is Diversity

Diverzita neboli rozmanitost či různorodost znamená respekt k jedinečnosti každého z nás. Všichni disponujeme unikátními dovednostmi a schopnostmi bez ohledu na věk, pohlaví, rodinu či zdravotní situaci nebo místo, ve kterém žijeme.

Diverzita pomáhá tyto unikátní dary objevovat a jejich sdílení je obrovským přínosem pro náš život a naši práci. Tato rozmanitost totiž přináší větší pestrost názorů, různé styly práce a řízení, znalost mnoha jazyků, kultur a samozřejmě různé a jedinečné pohledy na dané problémy.

Charta diverzity je aktivní, živá komunita lídrů a lídryň, manažerů a manažerek, specialistů a specialistek, kteří diverzitou žijí a sdílejí její myšlenky. Svým vystupováním inspirují ostatní k následování těchto principů a snaží se tak dostat diverzitu, flexibilitu a inkluzi do povědomí celé společnosti.

Přidejte se s námi k podpoře diverzity, aby lidé mohli být i v práci sami sebou.