Back to Events

Jak rozbít skleněný strop? Mezinárodní konference pořádaná Úřadem vlády ČR o vyrovnaném zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

When: