Hedvika Holá
HR ředitelka, ING ČR

My v ING jsme se zavázali podporovat diverzitu jednoduše proto, že je to správné a je to dobré i pro naše podnikání. Jak se naše aktivity stávají globálními, naši zákazníci jsou stále rozmanitější. Abychom jim lépe porozuměli, potřebujeme také zaměstnance, kteří jsou různorodí. Zároveň chceme, aby se každý, kdo pracuje v ING, cítil dobře, bez ohledu na to, kdo je, odkud pochází nebo jaké má vyznání. ING se mimo jiné zasazuje o to, aby muži a ženy na stejné pozici pobírali za svou práci stejnou odměnu, a stanovila pravidla, která zabrání jakékoli diskriminaci.

Jsme globální finanční institucí s holandským původem a silnou evropskou základnou. Nabízíme bankovní služby a jsme díky svým letitým zkušenostem, odborným znalostem a profesionalitě uznávaní po celém světě. Mezi klienty ING patří jak jednotlivci a rodiny, tak malé a střední podniky, velké firmy, instituce i vládní organizace.

https://www.ing.cz/o-nas/spolecenska-odpovednost/

Co nám přináší spolupráce s BPS – Byznys pro společnost

Hedvika Holá
HR ředitelka, ING ČR

Byznys pro společnost vnímáme jako komunitu lídrů v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti, která se snaží sdílet zkušenosti a zvyšovat povědomí a zkvalitňovat podnikatelské prostředí v Česku. Jsme rádi, že jsme součástí této komunity a můžeme do ní přispívat.