Zpět na Aktuality

EVROPSKÝ DEN DIVERZITY

Článek
EVROPSKÝ DEN DIVERZITY

TOP management, který jde příkladem, cíle, závazky, podpůrné programy – to je cesta k rozvoji diverzity a inkluze na pracovištích a ve společnosti

Současná pandemie Covidu-19 ve firmách a organizacích změnila pohled či zrychlila změny týkající se pracovních podmínek pro různé skupiny lidí v práci, ať už se jedná třeba o flexibilní formy práce, podporu mezigenerační spolupráce, podmínky pro pracující rodiče s dětmi, zejména ženy, neformálně pečující zaměstnance a zaměstnankyně nebo prosazování žen do manažerských pozic.

Shodli se na tom diskutující z řad nadnárodních i českých zaměstnavatelů na mezinárodní konferenci Evropský Den diverzity, která se konala 21. 5. 2021 Jak čeští, tak zahraniční řečníci se shodli, že rozvíjet a prosazovat diverzitu a inkluzi na pracovištích a ve společnosti nelze bez osobních příkladů top managementu firem či organizací a bez srozumitelných závazků a cílů.

Pokud chcete prostředí změnit, musíte jím zatřást. Musí to začít na nejvyšší úrovni. Jestliže si to vezme nejvyšší management za své, stanoví si jasné cíle, stane se to realitou,”uvedl v Česko-německém panelu k tématu Thomas Schäfer, předseda představenstva ŠKODA AUTO, a.s.

Dopady na trh práce, které ovlivnila pandemie, zachytily také první výstupy ankety Byznysu pro společnost mezi zaměstnavateli. Pracovní podmínky ve smyslu větší flexibility zaměstnanců upravilo 80 % dotazovaných firem – především práci z domova a flexibilní pracovní dobu. Jako velkou výzvu do budoucna zaměstnavatelé vedle podpory well-being a work-life balance zaměstnanců, práce online či obnovy komunikace mezi týmy, vnímají právě celkový rozvoj diverzity a inkluze ve firemním prostředí.

Podle ředitelky firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje Pavlíny Kalousové došlo díky pandemii k akceleraci toho, co nešlo dříve. Covid 19 se tak pro mnoho firem stal vlastně příležitostí. Uvedla, že pro podporu diverzity a inkluze ve firmách je důležité motivační nastavení cílů. “Do roku 2023 chceme mít 40% zastoupení žen v managementu. Toto číslo je ale potřeba doplnit dalšími aktivitami – silnou komunikací, směrnicemi, ale třeba také nástroji jako je podpora návratu rodičů z mateřské/rodičovské dovolené. Osvěta je nutná i proto, že muži si často neuvědomují, jakým překážkám ženy v pracovním prostředí čelí,” vysvětlila Pavlína Kalousová.

Ani pro Moneta Money Bank není podle ředitelky HR banky Kláry Escobar diverzita pouze prázdné slovo. Pandemie podle ní zcela smazala limity mezi pracovním a soukromých životem, a to si s sebou firmy ponesou do budoucna a budou se s tím muset naučit pracovat. “Museli jsme udržet pobočky v provozu a najít správný tón pro to, jak požádat zaměstnance, aby byli flexibilní. Rozšířili jsme práci z domova, rodičům samoživitelům dorovnáváme příjem k ošetřovnému, podporujeme LGBT rodiny, máme cílený rozvojový program pro ženy ve vedení,” řekla během konference Klára Escobar. “Na co jsem opravdu hrdá, je skutečnost, že k začátku června budeme mít v manažerských pozicích 30 % žen. To je vhledem k tomu, že před rokem to byla nula, obrovský úspěch,” doplnila.

I přes tyto pozitivní zprávy během konference také zaznělo, že například v otázce gender nerovností si v ČR dlouhodobě nevedeme příliš dobře. A potvrzují to i mezinárodní indexy. “Nedávno vyšel Global Gender Gap, index od Světového ekonomického fóra, v kterém se ČR umístila na 78. místě z celkem 156 zemí. V rámci EU se umísťujeme zhruba na 23 místě z 27 členských států,” uvedl Radan Šafařík, ředitel Odboru rovných příležitostí Úřadu vlády ČR. Přitom různé průzkumy ze zemí jako je Holandsko či Švédsko podle Šafaříka ukazují, že genderová rovnost může mít pozitivní dopad v mnoha oblastech rodinného života. “V těchto zemích rodiče, a zejména muži, tráví mnohem více času se svými dětmi, a tak s nimi mají mnohem lepší vztah, především v době dospívání. Studie také ukazují, že zavedení rodičovské pro muže a sdílená péče o děti se pozitivně odráží na kvalitě partnerského vztahu,” doplnil.

Podle Christopha Isranga velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR, rovněž v Německu v zastoupení žen ve vedoucích pozicích jsou pozadu. Nicméně se snaží situaci změnit. “Německá vláda přistoupila k Německé Chartě Diverzity, která byla založena v roce 2006. Přidala se také většina orgánů státní správy a ministerstva. V roce 2015 jsme připravili zákon, který zajišťuje rovné postavení žen a mužů v manažerských pozicích. Momentálně se diskutuje v parlamentu, tedy dozná nejspíš nějakých změn,” uvedl Christoph Israng.

V Česko německém panelu konference mluvčí sdíleli své zkušeností z nadnárodních společností, především pak německých, působících v ČR. Shoda panovala na tom, že zásadním úkolem pro účinný rozvoj diverzity je změna myšlení nejen ve firemním prostředí, ale vlastně v celé společnosti. Podle Sabine Weinheimer–Hoepermans, viceprezidentky HR poradenské společnosti CGI Central & Eastern Europe, jsou lidé v oblasti diverzity „přednastaveni” už výchovou. “Jde o to, co slýcháme od útlého dětství. A právě proto se diverzita a inkluze v každodenním životě musí stát tématem celé společnosti. Jen tak bude součástí naší DNA,” řekla během konference.

Zkušenosti například z Commerzbank ukazují, že ve zdravém pracovním prostředí je to boj o talenty bez rozdílu na to, zda se jedná o ženy či muže. “V Praze zaměstnáváme více než 350 IT expertů z více než 40 různých zemí. Praha je tak naším nejvíce diverzitním-rozmanitým pracovištěm. Snažíme se dlouhodobě přitáhnout talenty z různých prostředí,” uvedl Sven Gohlke, Regional Board Member for Central and Northern Europe of Commerzbank. “Máme program pro začlenění lidí na pracovišti. Ovšem platí, že je to o celkové změně firemní kultury. Každý ve firmě musí chtít,” dodal.

V ČR by pomocnou hnací silou měla být i připravená Strategie vlády, kterou stručně představil Radan Šafařík, ředitel Odboru rovných příležitostí Úřadu vlády ČR. Pomoci pracovním podmínkám žen by měla například povinnost zajistit místo ve školce dětem mladším 3 let.

Pozitivní dopad by měl mít také povinný nárok nejen na zkrácený úvazek, ale také na homeoffice.

Podle stávajících čísel zastoupení žen v managementu firem, podniků a organizací, a to jak domácích, mezinárodních nebo ve státní správě a samosprávě, je i nadále na čem pracovat, aby se situace pozitivně změnila ve prospěch většího počtu žen. 

Byznys pro společnost, jako národní koordinátor evropské Charty diverzity v ČR může podporovat firmy i organizace statní správy právě v tom, jak postupně nastavovat diverzitu a inkluzi v pracovním a firemním prostředí, vytvářet příležitosti pro vzájemný interní networking, mezigenerační spolupráci a vzájemné sdílení dobré praxe i mezi firmami a organizacemi.

Jak řekl v předvečer konference Armin Borries, Viceprezident společnosti Deutsche Börse Group, „diverzita je jádro věci!“

Máte chuť se na konferenci podívat znova nebo jste živé vysílání nestihli?

Fotogalerie

Celý záznam v české verzi

Celý záznam v anglické verzi