Zpět na Signatáře

McDonald’s ČR

McDonald’s ČR

Rastislav Tesár
Senior People Manager CZ&SK

Diverzita a inkluze je pro značku McDonald’s základním stavebním kamenem nejen firemních hodnot, ve kterých jsou tyto pojmy přímo uvedeny, nicméně je to i základní kámen naší firemní kultury. A my v McDonald’s jsme opravdu hrdí na to, že po mnohaleté spolupráci s organizací Byznys pro společnost jsme se u příležitosti Evropského dne diverzity zařadili mezi Zlaté signatáře Charty diverzity a znovu tak utužili naše hodnoty. 

U nás mají dveře otevřené všichni bez ohledu na pohlaví, věk, původ, vyznání nebo zkušenosti. Motivace a charakteru si totiž vážíme mnohem víc. 

Přečtěte si více o hodnotách McDonald’s.

O McDonald’s ČR

McDonald's aktuálně provozuje již 105 restaurací na českém trhu, kde působí již více než 25 let. První restaurace byla otevřena 20. března 1992 v pražské Vodičkově ulici. McDonald’s dlouhodobě usiluje o snížení dopadů provozu restaurací i aktivit svých dodavatelů na životní prostředí a podniká kroky, kterými se snaží na důležitost těchto otázek upozornit. Od roku 2000 společnost v České republice třídí veškeré obaly od zákazníků v restauracích. Obaly od dodavatelů či použitý olej z fritéz třídí již od roku 1992. Aktuálními změnami na cestě k šetrnějšímu provozování restaurací je v McDonald's odstranění plastových kelímků, přechod z plastových na papírová brčka a také nahrazení plastových příborů těmi dřevěnými. Ročně tím McDonald's předejde výrobě 107,4 tun plastu.

www.mcdonalds.cz

Co nám přináší spolupráce s BPS – Byznys pro společnost

Rastislav Tesár
Senior People Manager CZ&SK

Na spolupráci s BPS si po mnoha letech velmi ceníme osobní přístup, nadšení a odhodlanost pořádat diskuze, konference či jiné setkání o důležitých tématech nejen se zástupci firem, ale i napříč politickým spektrem. Což vnímáme jako velké pozitivum, protože i zákonodárci mohou pozitivně pobídnout celou společnost tím správným směrem. Každá dosavadní spolupráce se nesla v přátelském duchu, ochotou naslouchat a samozřejmě přicházet se zajímavými tématy, které nás obohacují a motivují naši společnost se rozvíjet v duchu diverzity a inkluze.