3 3

Akce

Nadcházející akce

Nyní nejsou žádné nadcházející akce.

Předešlé akce

26 | 04 | 2022

Kulatý stůl „Gender a Česko: Ženy ve vedení obchodních společností“

Cílem akce je otevřít prostor pro dialog, sdílení zkušeností, dobré praxe a motivovat obchodní společnosti (jak soukromé, tak s majetkovou účastí státu) zabývat se tématy diverzity, inkluze, flexibility a slaďováním pracovního a soukromého života.
12 | 10 | 2021

Legal for flexi: Reflexe zkušeností s covid-19 v souvislostech digitalizace

Pokračování atraktivního tématu flexibility práce a flexibility pracovního trhu pro členské firmy BPS a signatářské firmy Charty diverzity. Tématy konference budou zejména: Zkušenosti a trendy flexibility práce v kontextu covidu 19 včetně zkušeností dobré firemní praxe. Legislativní trendy a potřeby.
Diversity & Inclusion MasterClass
30 | 09 | 2021

Workshop Česko-slovenská spolupráce

Covid a uzavřené hranice na dlouhou dobu ovlivnil nejen chod firem, které mají své zastoupení v ČR, ale i na Slovensku. Hluboce zasáhl do roviny osobní – rodiny byly dlouhodobě rozděleny, kontakt mezi rodiči a dětmi, prarodiči a vnoučaty byl omezený. Pojďme společně u šálku dobré kávy prodiskutovat zkušenosti, příklady dobré praxe, sdílet osobní příběhy, které nás posouvají dál.
13 | 05 | 2021

Práce z domova, duševní zdraví a právo na odpojení

Registrace probíhá do 12. 5. 2021 na linku https://bit.ly/3tDqREL. Na uvedený link v registračním formuláři vám bude vpředvečer konání workshopu zaslán link streamu. Workshop se uskut
28 | 11 | 2018

Skandinávská inspirace II. Flexibilita a mobilita práce: zkušenosti zaměstnavatelů na českém pracovním trhu

Kontext tématu konference:  Problematika demografických změn, měnícího se pracovního trhu, schopnosti udržet si talenty patří již dnes neodmyslitelně k základní, nejen personální, str
26 | 04 | 2018

Charta Diverzity – Dialog 2018: Skandinávská inspirace flexibility práce - model pracovního trhu Flexicurity

Workshop se uskuteční v rámci spolupráce v projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny v důchodovém systému. Projekt realizuje Konfederace pod
26 | 01 | 2018

Charta diverzity: Dialog 2018 – trendy v diverzitě a flexibilitě práce

V době nízké míry nezaměstnanosti (aktuálně 2,5 % v Praze, nejnižší míra nezaměstnanosti v EU) a nedostatku kvalifikovaných a angažovaných lidí, se flexibilita na pracovišti ve svých
19 | 06 | 2017

Tematická expertní skupina: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Praktický průvodce pro zaměstnavateleJste společnost, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením? Anebo byste rádi zaměstnávali osoby s handicapem, ale nevíte jak na to? Přijďte