Zpět na Akce

Diversity & Inclusion – Bridges across the society: Slavnostní setkání a přistoupení nových signatářských firem k Chartě diverzity