Česko má novou strategii rovnosti žen a mužů

 

Při příležitosti letošního Mezinárodního dne žen vláda schválila strategii rovnosti žen a mužů na následující desetiletí. Jejím cílem je zvýšit kvalitu života žen i mužů v Česku na srovnatelnou úroveň s ostatními evropskými státy. Zefektivní se například prevence domácího násilí, sníží genderové nerovnosti v příjmech či ve vzdělávání.

Ženám i mužům by se u nás mohlo žít daleko lépe, alespoň podle mezinárodních srovnání, ve kterých Česká republika zaostává za zbytkem Evropy. Mnohé genderové nerovnosti se pod vlivem pandemie covid-19 prohloubily. Zvlášť zasaženou skupinou jsou ženy, na které je potřeba při celospolečenské obnově pamatovat. Nová strategie na nerovnosti pohlíží intersekcionální optikou, tj. kromě genderových nerovností bere v potaz i vliv dalších faktorů, jako je například věk či zdravotní znevýhodnění.

Strategie je výsledkem společného úsilí

Strategie přináší více než 400 opatření ke snížení genderových nerovností, a to v osmi oblastech. Vizí strategie je společnost, kde ženy i muži můžou žít svobodně a plně rozvíjet svůj potenciál bez ohledu na pohlaví.
Dokument byl sestaven Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s řadou odborníků a odbornic ze státního, akademického a občanského sektoru. S Byznysem pro společnost v přípravných fázích strategie jednal odbor hlavně v oblasti trhu práce a péče. „Názory a zkušenosti soukromého sektoru jsou pro nás velmi cenné a důležité. Využívali jsme studie a analýzy Byznysu pro společnost a zástupci a zástupkyněmi organizace se aktivně zúčastnili kulatých stolů,“ uvádí Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů.

Genderová rovnost na trhu práce

Kapitola Práce a péče pojednává o příjmových nerovnostech a souvisejícím tradičním genderovém rozdělení péče o rodinu. Přestože si Česko vede dobře, pokud jde o nízkou nezaměstnanost a rostoucí příjmy, přetrvávající genderové nerovnosti v této oblasti jsou dlouhodobě mezi nejvyššími v rámci EU.

Ve strategii je sada opatření, která cílí na snížení příjmových nerovností specificky prostřednictvím platové transparentnosti v odměňování . „Odborné výzkumy i Evropská unie se shodují, že zavádění nástrojů transparentnosti, jako je poskytování informací o mzdě či platu před nástupem do zaměstnání či analýza a zveřejňování gender pay gapu na úrovni zaměstnavatelů, může výrazně napomoci snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Díky Byznysu pro společnost jsme některé z těchto nástrojů měli možnost diskutovat na workshopu se zaměstnavateli, kde zazněly i zkušenosti z praxe,“ vysvětluje Tereza Zvolská z Odboru rovnosti žen a mužů, expertka na oblast trhu práce.

Strategie na rizika, která souvisejí se zkrácenými úvazky, prací z domova nebo nejistými formami práce , pamatuje a navrhuje například větší zapojení mužů do péče. Narovnání podmínek pro ženy a muže nejen na trhu práce, ale také v péči je totiž přínosem pro všechny.

Více se dočtete ve zkrácené verzi strategie (http://bit.ly/Strategie_shrnuti), plné znění strategie – http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-na-leta-2021—2030-187164/

Podívejte se na zdravici Radana Šafaříka, ředitele Odboru rovnosti žen a mužů, kterou ÚV ČR připravil v rámci Evropského měsíce diverzity.

Comments are closed.