Podpůrné prostředí je pro LGBT zaměstnance nezbytností

 

Jak firmy začleňují LGBT zaměstnance do pracovního kolektivu a pomáhají s coming outem, jakým způsobem sjednocují poskytování benefitů a jak jim v tomto snažení pomáhá stát? To byla témata letošního prvního workshopu v rámci Pride Business Forum, které se uskutečnilo 10. 2. 2017 v sídle společnosti Vodafone. Setkání uspořádal společně Byznys pro společnost (evropská Charta Diverzity) a Prague Pride za podpory společnosti Vodafone.

Získání podpory vedení je jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšného začleňovaní LGBT zaměstnanců do komunity. V tomto ohledu má své dobré zkušenosti i Harry Odenhoven, Group Customer Experience and Operations Director, Vodafone, který stojí v čele veřejných projektů, které napomáhají LGBT zaměstnancům s přiznáním své sexuální orientace.  Konkrétní příklady kampaní také potvrdily, že se do cílených aktivit zapojuje jak většina zaměstnanců, tak i veřejnost.

Jeden ze současných trendů je také vznik podpůrné sítě zaměstnanců (ERG), které sjednocují LGBT komunitu uvnitř firmy. Je na každém jedinci, zda se připojí či nikoliv. Jejich snahou je napomoci vytvořit otevřenou firemní kulturu, v rámci níž LGBT zaměstnanci budou moci „volně dýchat“, tedy se účinně a otevřeně zapojit. Tomu napomáhá, zejména v zahraničí, i podpora státu a nová legislativní pravidla, mezi která patří například legalizace manželství mezi páry stejného pohlaví, právo na adopci či umělé oplodnění atd. Své zkušenosti ze zahraničí k tomuto tématu představili zástupci portugalské Charty Diverzity Cavalheiro Gonçalo, Pires Joana a Pereira João.

Nedílnou a nezbytnou součástí otevřené firemní kultury je i narovnání benefitů mezi zaměstnanci. V praxi to například znamená, že všichni zaměstnanci mají nárok na 1 den volna na uzavření sňatku/ registraci, 5 dnů volna pro čerstvé rodiče atd. O změnu interních pravidel a své dobré zkušenosti z praxe se proto podělila i Jana Vychroňová, Business Partner, Vodafone Czech Republic.

Vytvářet více inkluzivní prostředí pro LGBT zaměstnance, dodavatele a zákazníky napomáhá v České republice právě iniciativa Pride Business Forum. Fórum každoročně přináší manažerům a byznys profesionálům ojedinělou příležitost ke sdílení zkušeností v otázkách diverzity ve firemním prostředí. Letošní konference bude opět ojedinělou příležitostí. Informace o akci poskytneme již brzy.

 

Comments are closed.