V České republice poskytuje služby více než třem milionům zákazníků. V současnosti nabízí nejrychlejší a nejrozšířenější síť mobilního internetu na tuzemském trhu. V souladu se svými CSR aktivitami se Vodafone začátkem roku 2015 přestěhoval do nové, ekologické centrály. Jeho Nadace Vodafone již rozdělila více než 170 milionů korun. Za 10 let od svého založení se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Společnost Vodafone zavedla také nový celosvětový program podpory mateřství Global Maternity Policy pro rodiče, kteří se po narození dítěte chtějí rychle vrátit zpět do pracovního tempa. Vodafone mimoto podporuje své zaměstnance ve využívání flexi office, mohou pak pracovat odkudkoliv potřebují. Cíleně také rozvíjí talentované ženy a podporuje je v budování kariéry nejen prostřednictvím rozvojových nástrojů jako mentoring a koučink, ale také myslí na vytvoření přátelského a flexibilního prostředí.

https://www.vodafone.cz