Co pro nás znamená diverzita a inkluze

Společenská odpovědnost patří dlouhodobě mezi klíčové hodnoty společnosti CGI a zaměřuje se na tyto oblasti: zaměstnance, podporu komunit, kde žijeme a pracujeme, a životní prostředí.

Diverzita je neoddělitelnou součástí naší firemní kultury. Rozmanitost vnímáme jako velkou výhodu a vážíme si jí. Přináší nám širokou škálu zkušeností, perspektiv a nápadů. Pokud má každý stejné příležitosti a může co nejlépe využít svůj potenciál, dosahujeme tak pro naše zákazníky těch nejlepších a nejinovativnějších výsledků a pro naše kolegy respektující a inspirující prostředí. Proto neustále pracujeme na tom, aby rozmanitost a začlenění byly v naší firmě samozřejmostí.

Další informace o diverzitě v CGI naleznete na našich internetových stránkách.

Proč jsme přistoupili k Chartě diverzity

Přestože jsme se oficiálně stali zlatým ambasadorem české Charty diverzity až v květnu 2021, její principy jsou základní součástí celoskupinové CGI Vize od jejího vzniku.

Podpisem Charty diverzity Česká republika jsme se připojili k jiným významným společnostem v našem regionu a spolu s nimi se zavazujeme aktivně vytvářet prostředí, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

O nás

CGI globálně

Společnost CGI, založená v roce 1976, patří k největším světovým poradenským firmám v oblasti informačních technologií a obchodními poradenskými službami. S našimi odborníky na stovkách míst po celém světě a globálními servisními centry v Americe, Evropě a Asii nabízíme komplexní portfolio služeb zahrnující strategické poradenství, systémovou integraci, vývoj aplikací a jejich údržbu, správu infrastruktury a širokou škálu inovativních řešení pro různá odvětví.

CGI IT Czech Republic s.r.o.

Na českém trhu působíme od roku 1993 a v současné době zaměstnáváme více než 800 IT odborníků. Kanceláře najdete v Praze, Brně, Ostravě. Navrhujeme INOVATIVNÍ řešení; jsme průvodci na cestě DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE.

Pohybujeme se v 17 průmyslových odvětvích na stovkách míst po celém světě. V České republice se jedná především o tato odvětví:

  • Doprava - mimo jiné vytváříme inteligentní dopravní systémy ve všech druzích dopravy

  • Energetika a sítě - naše řešení zajišťují kompletní podporu procesů na otevřeném energetickém trhu

  • Finanční služby - naše systémy zpracovávají a automatizují platby a chrání klienty finančních institucí

  • Kosmické technologie - dodáváme projekty pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA), podílíme se na vývoji a podpoře navigačního systému Galileo, využíváme data ze satelitů pro dálkový průzkum Země a mnohé další

  • Oil&Gas - naše řešení pomáhají řídit výrobu v rafineriích, zvyšovat bezpečnost plynovodů a také umožňují řidičům platit kartou na čerpacích stanicích po celé Evropě

  • Průmysl a výroba – integrujeme nové technologie s tradičními systémy pro plánování podnikových zdrojů a výrobních systémů nejen na platformě SAP

  • Retail a služby - poskytujeme poradenství klientům z oblasti velkoobchodu i maloobchodu

  • Telekomunikace - lidé spolu komunikují i díky řešením, která implementujeme u mobilních operátorů.

Více informací o společnosti CGI najdete na www.cgi.com a www.cz.cgi.com.