22 7

Akce

Nadcházející akce

Nyní nejsou žádné nadcházející akce.

Předešlé akce

26 | 04 | 2022

Kulatý stůl „Gender a Česko: Ženy ve vedení obchodních společností“

Cílem akce je otevřít prostor pro dialog, sdílení zkušeností, dobré praxe a motivovat obchodní společnosti (jak soukromé, tak s majetkovou účastí státu) zabývat se tématy diverzity, inkluze, flexibility a slaďováním pracovního a soukromého života.
Flexibilita v práci
31 | 05 | 2021

Jak na Gender Pay Gap ve firmách pomocí transparentnosti

Registrujte se do 27. května na: https://bit.ly/3tZS43Y
08 | 12 | 2020

Strategie rovnosti mužů a žen a související navrhovaná implementační opatření

Online workshop: Strategie rovnosti mužů a žen a související navrhovaná implementační opatření. Představení aktuálních trendů a vývoje v oblasti transparentního odměňování a sdílen
14 | 06 | 2019

Ženy v době 4.0

Konferenci organizuje: Byznys pro společnost, pod hlavičkou Charty diverzity, Česká republika společně s Chartou diverzity Slovensko a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. K
12 | 04 | 2019

Charta diverzity: Matky a otcové vítáni

3. ročník konference o trendech a nových pohledech na podporu rodičů v praxi zaměstnavatelů. Organizovaná v rámci Charty diverzity – Women in Leadership Platform, ve spolupráci s Českou spo
05 | 03 | 2019

Czech Diversity Charter: Women in Leadership Platform

Let us invite you to our upcoming diversity event organized jointly by BpS – Business for Society – Czech Diversity Charter, NYU Prague and Vodafone Czech Republic. Women in Leadership PlatformThe
22 | 06 | 2018

Jak rozbít skleněný strop? Mezinárodní konference pořádaná Úřadem vlády ČR o vyrovnaném zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích patří k prioritním oblastem Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Přes dílčí pokrok zůstáv
10 | 03 | 2017

„Matky vítány“

Matky jako nový potenciál pro zaměstnavatele Místo: ČSOB Inspirace, Jungmannovo nám. 767, Praha 1 O čem se bude na konferenci diskutovat? Jaký mají matky sociální i ekonomický přínos pro