17 6

Akce

Nadcházející akce

Nyní nejsou žádné nadcházející akce.

Předešlé akce

26 | 04 | 2022

Kulatý stůl „Gender a Česko: Ženy ve vedení obchodních společností“

Cílem akce je otevřít prostor pro dialog, sdílení zkušeností, dobré praxe a motivovat obchodní společnosti (jak soukromé, tak s majetkovou účastí státu) zabývat se tématy diverzity, inkluze, flexibility a slaďováním pracovního a soukromého života.
Flexibilita v práci
12 | 01 | 2022

Stejná práce, stejná odměna? Budoucnost transparentnosti v odměňování v kontextu legislativy EU

Připojte se k online konferenci pořádané Úřadem vlády ČR
31 | 05 | 2021

Jak na Gender Pay Gap ve firmách pomocí transparentnosti

Registrujte se do 27. května na: https://bit.ly/3tZS43Y
08 | 12 | 2020

Strategie rovnosti mužů a žen a související navrhovaná implementační opatření

Online workshop: Strategie rovnosti mužů a žen a související navrhovaná implementační opatření. Představení aktuálních trendů a vývoje v oblasti transparentního odměňování a sdílen
14 | 06 | 2019

Ženy v době 4.0

Konferenci organizuje: Byznys pro společnost, pod hlavičkou Charty diverzity, Česká republika společně s Chartou diverzity Slovensko a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. K
12 | 02 | 2016

Setkání s ministrem Jiřím Dienstbierem

Setkání k tématu podpora žen ve vedení a finalizované verzi Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016 - 2020. Setkání navazuje na pracovní