Českým firmám na diverzitě záleží, signatářů Charty diverzity stále přibývá

 

28. května proběhl v Poslanecké sněmovně Evropský den diverzity, na kterém se diskutovalo o diverzitě ve firmách, konkrétně o tématu žen a generace 50+. Akci završil slavnostní akt podpisu nových signatářů Charty diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav. Podpisem svých zástupců se k diverzitě nově přihlásila Česká pojišťovna a IKEA.

Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem a zaměstnavatelů, který jim umožňuje deklarovat uznání principu diverzity v práci. Motivuje zaměstnavatele k zavádění nástrojů diverzity managementu a napojení diverzity na strategii firmy a obchodní výsledky. Podpisem se připojilo již více než 7 000 zaměstnavatelů v jednotlivých zemích EU, což reprezentuje přes 14 mil. Zaměstnanců. V České republice se k ní 28. května připojila Česká pojišťovna a IKEA Česká republika, počet signatářů se tak rozrostl na 46.

„Připojení k evropské Chartě diverzity je pro nás skvělou příležitostí, jak se veřejně přihlásit k principům, které jsou zásadní součástí firemních hodnot a jsou obsaženy v naší interní strategii Inkluze a Diverzity. Naší dlouhodobou prioritou je budovat firemní kulturu, která vnímá rozmanitost zákazníků a jejich potřeb, aktivně podporuje empowerment zaměstnanců a vytváří prostor pro inovace a nová komplexní řešení poskytovaných produktů a služeb,“ komentuje podepsání Charty diverzity Martin Vejplacha, HR manažer z České pojišťovny.

Charta diverzity propaguje její signatáře, poskytuje odborné zázemí, informační a networkingovou platformu, best practice i mezinárodní zázemí celoevropského projektu. Podporuje ji Evropská komise a DG Justic ji uznává jako klíčový nástroj pro diversity management.

„Podpis Charty diverzity je pro nás důležitým milníkem a současně závazkem nadále podporovat diverzitu. Pro IKEA je rovnoprávnost důležitá. Ta je totiž základním lidským právem a odráží se v našich hodnotách. Dosažení rovnosti je pro nás smysluplné. Zaměříme se na diverzitu našeho pracovního prostředí a podporu firemní kultury začleňování. Podporu rovnoprávnosti a diverzity považujeme za naši konkurenční výhodu – jsme tak schopni oslovit zákazníky, kteří jsou rozmanití. Věříme, že jsme tak schopni přispět k pozitivním změnám ve společnosti,“ říká Alessandro Lagazio, Country Human Resource Manager, IKEA Česká republika

Garantem Charty diverzity pro Českou republiku je aliance udržitelného podnikání BPS – Byznys pro společnost, která se dlouhodobě věnuje oblasti podpory rovných příležitostí všech v pracovním i osobním životě a svou činností se snaží o změnu pohledu na ženy, které kandidují na rozhodovací pozice, a to nejen ze strany firem, ale i veřejnosti.

Příloha č. 1. text Charty diverzity:

Věříme, že klíčem k dlouhodobému úspěchu našeho podnikání a/či poskytování služeb jsou a budou schopnosti a kompetence našich zaměstnanců a zaměstnankyň: co nejpestřejší, tvůrčí a inovativní. Schopnost vnímat a respektovat rozmanitost nám v éře postupující globalizace, sociálních a demografických změn pomáhá vytvářet trvalý vztah k našim klientům, obchodním partnerům a široké veřejnosti. Veřejně se proto hlásíme k principům evropské Charty Diverzity, která tematicky rozšiřuje a navazuje na Memorandum diverzita 2013+, zaměřené na genderovou diverzitu.

Diverzitu vnímáme jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Dobrovolné uplatňování principu diverzity znamená přijímání, podporu a další rozvoj talentu jednotlivců.  Jsme si vědomi toho, že tento přístup znamená příležitost pro inovace.

Podpisem evropské Charty Diverzity se zavazujeme vytvářet pracovní prostředí, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

Chceme tímto krokem dále podpořit atmosféru vzájemné důvěry a respektu, která bude mít pozitivní vliv na rozvoj společnosti nejen v České republice.

V souladu s evropskou Chartou Diverzity se hlásíme k tomu, že budeme:

  1. Rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a ocenění talentu jednotlivce. Nositelem myšlenky podpory diverzity je vedení společnosti. Hodláme vytvářet takové podmínky, aby všichni zaměstnanci tyto hodnoty respektovali a řídili se jimi. Strategie a procesy ve firmě budeme nadále vytvářet s ohledem na principy diverzity, kterou vnímáme jako zdroj inovací a strategického rozvoje.
  2. Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným plně využívat talent a schopnosti a která budou zároveň respektovat kvalitu jejich osobního života. Vnímáme rozdílnost každého jednotlivce a usilujeme o sladění jeho potenciálu a nastavených standardů výkonnosti.
  3. Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnanců, přístup ke vzdělávání, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.
  4. Aktivně propagovat principy evropské Charty Diverzity v naší interní a externí komunikaci. Budeme pravidelně veřejnosti prezentovat naše závazky, kroky a úspěchy a informovat o nich naše zaměstnance.

Příloha č. 2. Seznam signatářů Charty diverzity:

Accenture
AccorHotels
Allen & Overy
Antalis
BAT – British American Tobacco
Bonantrans
British Chamber of Commerce Czech republic
Carrier
Česká pojišťovna
Česká spořitelna
ČMSS
ČPP
ČSOB
Dentons
DM Drogerie Markt
Economia
GE Money Bank
GEFCO
GSK
Hochtief
IBM Česká republika
IKEA Česká repoublika
Innogy
Johnson&Johnson
Kooperativa pojišťovna
KPMG
L’Oreal
Microsoft
MPSV
Novartis
O2
Pivovary Staropramen
PKÚ
Plzeňský Prazdroj
Provident
PwC Česká republika
Rossmann
Shell
Skupina ČEZ
Sodexho Benefity
Sodexo
Telefónica O2 Czech Republic
Unilever ČR
Úřad vlády České republiky
Vodafone Czech Republic
ZENTIVA GROUP

Comments are closed.