Noví signatáři Charty Diverzity

 

patricia-kabathova-general-manager-medical-devices-czech-republic-slovakia-hungary-dana-vlckova-hr-managerV minulých 6 měsících se počet signatářů Charty Diverzity rozrostl o 6 nových firem. Svým podpisem stvrdili, že budou vytvářet pracovní prostředí, které je otevřené každému nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

Podporovat diverzitu a rozmanitost na pracovišti se rozhodla společnost BONATRANS GROUP, která je jediný český a největší evropský výrobce železničních dvojkolí a patří mezi světové špičky v oboru. Své produkty exportuje do více než osmdesáti zemí světa na pěti kontinentech. Kromě toho, že je významným výrobcem a regionálním zaměstnavatelem, věnuje se dlouhodobě a systematicky společenské odpovědnosti. Pro BONATRANS se kolo inovací, nových nápadů a projektů nikdy nepřestává točit a firma dodává, že je hrdá na svoji péči o životní prostředí a na snižování ekologické stopy, stejně tak na programy, kterými aktivně přispívá k rozvoji místní komunity.

Chartu Diverzity podepsal také první státní podnik. Je jím Palivový kombinát Ústí, s. p., který dlouhodobě naplňuje principy společenské odpovědnosti a aktivně podporuje rovné příležitosti ve vztahu nejen ke svým zaměstnancům. Podle ředitele státního podniku Ing. Petra Lence mají všechny stěžejní činnosti a cíle firmy přesah směrem k CSR. K jejich naplnění je proto třeba různých specialistů zastoupených v projektových týmech. Organizace má řadu pracovních míst, v nichž nacházejí uplatnění zaměstnanci se zdravotním postižením a podnik také podporuje genderovou vyváženost, mj. v oblasti zaměstnávání žen ve vedoucích funkcích.

 Dalším signatářem je jednička na českém drogistickém trhu dm drogerie markt. Ve střední a jihovýchodní Evropě patří k největším drogistickým řetězcům. „Důvodem podpisu je, že považujeme diverzitu za zdroj energie, kreativity a nových impulsů. Díky propojení rozmanitých světů se spolupracovníci dm učí od sebe navzájem a dochází tak k přínosným synergiím. Vítáme spolupracovníky bez ohledu na věk, pohlaví či národnost. Upřednostňujeme spolupráci v týmech a zároveň ctíme individualitu každého jednotlivce,“ říká Alena Střížová, prokuristka společnosti a vedoucí lidských zdrojů.

„Podepsání Charty diverzity bylo pro nás dalším logickým krokem na cestě aktivního upevňování diverzity a inkluze do firemní kultury,“ vysvětluje svůj podpis Patrick Tobler, ředitel lidských zdrojů v Carrier Commercial Refrigeration. Carrier je světovým lídrem v oblasti špičkových klimatizačních a chladicích řešení. Je součástí divize Climate, Controls & Security, která patří do korporace United Technologies. Od roku 2014 firma vyrábí v České republice také klimatizační jednotky a tepelná čerpadla.

Globální advokátní kancelář Dentons Česká republika si zakládá na poskytování svým klientům konkurenční výhody ve stále složitějších a vzájemně provázaných tržních podmínkách. Svůj úspěch měří kvalitou služby, kterou poskytuje. A zakládá si i na svých zaměstnancích. „Jsme hrdí na to, že se jméno naší kanceláře objevilo mezi signatáři Charty Diverzity. Její podpis považujeme za přirozené doplnění našeho dlouhodobého úsilí o rozvoj všeobecně tolerantního a otevřeného pracovního prostředí. Věříme, že různorodé individuality v naší kanceláři se navzájem doplňují a že rozmanitost je jedním z faktorů, které nás jako tým zásadním způsobem posilují,“ dodává Ladislav Štorek, vedoucí partner Dentons pro Českou republiku a Slovensko.

Svým podpisem stvrdila svůj závazek dodržování principů Charty Diverzity i společnost Johnson & Johnson, Medical Devices. Společnost Johnson & Johnson je největší zdravotnickou společností na světě, která se již více než 120 let věnuje péči o zdraví lidí. „Hodnoty Charty Diverzity jsou plně v souladu s hodnotami a krédem naší společnosti. Lidé jsou to nejcennější, co ve společnosti máme a vzájemný respekt, podpora a tolerance je naší firemní kulturou. Chceme, aby se u nás zaměstnanci cítili dobře a vnímali, že jsou respektováni a oceňováni pro to, kým jsou,“ potvrzuje MUDr. Patricia Kabáth, generální ředitelka, Johnson & Johnson, Medical Devices Česká Republika, Slovensko, Maďarsko.

Chcete se také připojit? Kontaktujte prosím Veroniku Hejzlarovou na email: hejzlarova@byznysprospolecnost.cz a zjistěte více.

Comments are closed.